00

– Są ludzie, którzy ukazują ewangelię swoim życiem. Są ludzie, w których życiu widać ewangelię wypełnioną w ich osobie, w ich postępowaniu, w ich życiu. Dlatego czytamy dziś tę ewangelię o odnalezieniu Jezusa...

00

Caritas, przychodząc z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, prowadzi kampanię społeczną „Kromka chleba dla sąsiada”.

00

W niedzielę, 16 września, podczas Mszy świętej o godz 11.00, czterech chłopców zostało przyjętych do Chłopięcego Chóru Archikatedry Łódzkiej. Po rocznym przygotowaniu, ubraniu alby i złożeniu przysięgi stali się pełnoprawnymi członkami...

000

„Ofiara tych naszych braci i sióstr, córek i synów naszego Narodu, ma owocować. Najpierw w nas, wielkim umiłowaniem sprawy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ma owocować w nas umiłowanie Boga ponad wszystko. Ma owocować szukaniem dróg...

00

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" (Koh 3,1).

00k

We wtorek, 18 września, w dzień Odpustu Msze święte rano odprawione zostaną o godz. 7.00, 8.00. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita. Na godz. 16.00 Ks. Abp zaprasza młodzież szkół średnich. W Odpust nie będzie...

00

Podczas sesji synodalnej, 22 września (sobota), Mszę św. w katedrze, o godz.12.00 odprawi Ks. Kard. Konrad Krajewski, który wygłosi również homilię. Ks. Kardynał wędrował wprawdzie z nami w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę;...

01

14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Związane jest ono z wydarzeniem odnalezienia przez cesarzową Św. Helenę relikwii Krzyża, na którym zmarł Jezus.

00

Jutro, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy go z Bożym błogosławieństwem. Zapraszamy, więc dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i katechetów na godz. 8.00 na Eucharystię.

00

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.