00 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»(Mt 26, 26 ns).

040

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców stanowi przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia Święta jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko własną piersią, tak jeszcze bardziej kochający Bóg karmi nas w komunii świętej samym sobą! To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej miłości względem człowieka. I tak, jak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia, jak mleko matki, tak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak karmienie się Bogiem: Jego obecnością, miłością i prawdą.

Dzień 13 maja 2018 roku był wyjątkowy jeszcze z dwóch powodów:

  • Kościół obchodził uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  • wspominał kolejną rocznicę objawień fatimskich. 13 maja 1917 - po raz pierwszy objawiła się Matka Boża trzem pastuszkom: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos.

Również w niedzielę, 13 maja w naszym kościele o godz. 9.30 i 11.00 dwie grupy dzieci przystąpiły do swojej PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. Dzieciom w tym podniosłym dla nich dniu towarzyszyli rodzice i najbliższa rodzina.

041

Przed kościołem przywitał dzieci ksiądz proboszcz Ireneusz Kulesza.

042

Po czym w procesji dzieci wraz z osobami towarzyszącymi weszły do kościoła.

043

044

046

Mszę św. o godz. 11.00 uświetnił chór Szkoły Muzycznej z ul. Sosnowej, jako że dzieci pierwszokomunijne są uczniami tejże szkoły.

045

Dzieci lub ich rodzice czynnie uczestniczyli w Mszy św. odczytując czytania, modlitwę wiernych i wykonując przypisany śpiew.

047

048

049

Darem od wszystkich dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. w tym roku jest ufundowany klęcznik z relikwiami św. Stanisława Kostki, których dotąd nie posiadał nasz kościół. Jest on tym cenniejszy, że nasz kościół jest pod Jego wezwaniem, a rok 2018 jest rokiem św. Stanisława Kostki - patrona polskiej młodzieży.

050

051

052

053

054

 

Eucharystia

Prosimy Cię, Boże, uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas Ciałem i Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

056

055

On to w dzień przed męką
wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,
podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

057

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

058

Podobnie po wieczerzy

059

wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, i podał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

060

Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

062

Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.
Ref.:
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.
Ref.:
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.

Ref.:
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.

Ref.:
O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

061

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Ciało Chrystusa.

063

Amen

064

065

Panie Jezu, Ty jesteś ponad wiekami, a jednak przychodzisz do mnie tu i teraz, dziś; w Eucharystii dajesz mi siebie jako pokarm, bym tak umocniony mógł podążać za Tobą.

Maryjo, wypraszaj mi dar głębokiego przeżywania misterium Krwi i Ciała Twego Syna, który z miłości do mnie ofiarował samego siebie na krzyżu.

066

Za trud włożony w przygotowanie uroczystości, Dzieci pięknie podziękowały za doprowadzenie ich do pierwszej Komunii św. i za trud włożony w przygotowanie uroczystości: Księżom, rodzicom, katechetom.

067

068

069