00

W sobotę, 2 czerwca o godz. 10.30 w łowickiej katedrze, nasz parafianin diakon Bartłomiej Borowski, otrzymał święcenia kapłańskie.

W niedzielę 3 czerwca o godz. 14.00 w łódzkiej archikatedrze odprawił Mszę św. prymicyjną, podczas której udzielił nam papieskiego błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. Starajmy się otoczyć go szczególnie naszą modlitwą.

01

"Mistrz Boski uczyć będzie, a ja tylko jako odźwierny drzwi otwierać będę" – niech te słowa Świętego Józefa Sebastiana Pelczara - wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła będą dla Ciebie Księże Bartłomieju natchnieniem i niech towarzyszą Ci w drodze do świętości życia kapłańskiego. Szczęść Boże”.