00

„Stanislaus Maleng”, czyli studnia im. Św. Stanisława Kostki (upamiętniająca 450 -rocznicę śmierci polskiego świętego, który zmarł na malarię) została uroczyście otwarta na początku maja we wsi Latodore w dystrykcie KItgum.

– Teraz bezpieczna woda będzie dostępna dla każdego gospodarstwa domowego. To pomoc dla ponad 2000 osób, poprawa warunków sanitarnych i zredukowane zagrożenia chorobami przenoszonymi wskutek spożywania brudnej wody. Jesteśmy wdzięczni wszystkim parafiom (św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, św. Wojciecha w Koszalinie, św. Andrzeja w Ujeździe i św. Stanisława Kostki w Łodzi),
w których zebrano pieniądze na wykonanie tego odwiertu! – pisze z północy Ugandy ks. David Okullu, tamtejszy proboszcz i twórca organizacji SORUDEO (Solidarity for Rural Development Organisation – Solidarność dla Rozwoju Obszarów Wiejskich). Jej koszt to 21 500 000 szylingów ugandyjskich (21 tys PLN).

01

Pamiątkowy napis wykonany został w języku polskim, angielskim i w języku luo, który jest jednym z języków w Ugandzie.

Powyższy pomysł nazwania studni imieniem „Św. Stanisława Kostki” zrodził się podczas ubiegłorocznej wizyty ks. Davida Okullu z Ugandy, którego podejmowaliśmy z posługą Słowa Bożego w naszej parafii w listopadzie 2017 r. Wtedy też zebrał od nas ofiary na ten cel w kwocie: 12.587,31 zł, 42 euro, 5 funtów i 1 dolar.

01

Ks. David Okullu podczas pobytu w Łodzi poświecił dzieciom z klas trzecich książeczki I Komunijne

Historia życia naszego Patrona zachwyciła ks. Davida. To Święty, który przemierzył pieszo drogę ponad 800 km z Wiednia do Rzymu, by tam odnaleźć cel życia, którym jest świętość.
W Ugandzie, codziennie kobiety i dzieci, – bo głównie one tym się zajmują – przemierzają po kilka kilometrów do najbliższej studni, by dostarczyć wodę do swego domu. Budowa studni w każdej wiosce to podstawowa sprawa potrzebna do życia.

01

01

01