00

– Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną, ale jest religią wielu zespolonych w Jezusie Chrystusie, których znakiem zespolenia jest dar Chrztu Świętego, a znakiem umocnienia jest Eucharystia. – mówił bp Andrzej Franciszek Dziuba.

Po zakończeniu procesji z Najświętszym Sakramentem, która już po raz 31. przeszła przez centrum Łodzi, w katedrze św. Stanisława Kostki rozpoczęła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej należącej do metropolii łódzkiej.

Zebranych w katedrze przywitał pasterz Kościoła Łódzkiego, którzy przypomniał wydarzenia z 13 czerwca 1987 roku. – Wspominamy dziś dzień sprzed 31 lat, kiedy to 1556 dzieci przyjęło I Komunię Świętą na Lublinku, w czasie Eucharystii, którą sprawował święty Jan Paweł II. Spotykamy się dziś po 31. latach. W szczególny sposób mogę powitać tych, którzy przyjmowali Komunię Świętą z rąk Ojca Świętego. Was witam szczególnie! Być może mogę przywitać także waszych rodziców, którzy są dziś tu tak, jak byli wtedy! – zauważył.

W homilii pasterz łowicki odwołując się do liturgii słowa i wydarzeń sprzed 31 lat zauważył: – Chciałoby się zapytać dziś słowami księgi rodzaju: gdzie są dzisiaj tamtejsze dzieci komunijne z Lublinka? Jakie jest ich życie? Jak przebiega to, co zaczęło się w tym po raz pierwszy usłyszanym słowie: Ciało Chrystusa, i zapewne pełnej radości odpowiedzi: amen. Czy to amen, jest żywe, a może było wypowiadane już wiele razy, może usta były nie jeden raz otwierane, by przyjąć Ciało Chrystusa. Bardzo pragniemy, aby tamte dzieci pierwszokomunijne sprawiły, aby ich dzieci odpowiadały amen, gdy będą przyjmować lub gdy przyjmują sakrament Eucharystii. To piękne wspomnienie świadectwa wiary, oby nie było tylko wspomnieniem, a ciągle żywym darem. – podkreślił kaznodzieja.

– Bóg pyta Adama i nas współczesnych Adamów: gdzie jesteś? Gdzie jesteś, bo grzech pierworodny to nie tylko dramat pierwszych ludzi, to także konsekwencje, które my nosimy. Bo grzech pierworodny wycisnął znamiona na każdym z nas! Mimo zgładzenia go w darze sakramentu Chrztu świętego. – zaznaczył biskup łowicki.

Kaznodzieja zauważył, że dialog człowieka z Bogiem rozpoczyna się w dramatycznych okolicznościach grzechu pierworodnego ale... – Bóg nie potępia człowieka. Bóg z człowiekiem dialoguje! – dodał.

Podkreślił, że w życiu każdego chrześcijanina, obmytego grzechu pierworodnego wodą chrztu św. – ważna jest niedzielna Eucharystia. Ważne jest święte zwołanie – Kościół oraz rodzina – w której szczególne miejsce ma domowy Kościół. To świadectwo wiary i pytanie – gdzie jesteś dzisiaj? To jest pytanie o naszą wiarę, o to, by ona odnawiała się z dania na dzień i ostatecznie doświadczył każdy z nas bezmiary przyszłego wieku. Tego, co niewidzialne, a nie tylko tego, co widzialne. Droga wiary, to zmaganie się o wewnętrznego człowieka – o to, co nieprzemijające! – dodał.

Dziękczynnego charakteru Mszy świętej sprawowanej w Archidiecezjalne Święto Eucharystii dodał uroczyście odśpiewany podczas dziękczynienia hymn Te Deum Laudamus, w którym Kościół łódzki dziękował za obecność przed 31–laty Następcy świętego Piotra.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki dziękując za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości biskupowi łowickiemu, zaprosił wszystkich obecnych w świątyni na posiłek, jaki został przygotowany przez łódzką Caritas na placu przy katedrze. Przypomniał także o uroczystościach jubileuszu 60 – lecia świeceń kapłańskich arcybiskupa seniora, które odbędą się w sobotę 16 czerwca o godz. 12:00 w łódzkiej katedrze.

Zobacz także: Procesja ulicami Łodzi od Matki Kościoła do Kościoła Matki – Święto Eucharystii 2018

Archidiecezjalne Święto Eucharystii zostało ustanowione w 1989 r. na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 r. oraz Kongresu Eucharystycznego. Podczas swojej wizyty w Łodzi papież udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej ponad 1,5 tys. dzieciom i spotkał się z milionową rzeszą mieszkańców miasta łodzian na łódzkim lotnisku Lublinek.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)