00

Przed katedrą dostępna jest Wystawa IPN Oddział w Łodzi pt. Zbrodnie niemieckie na Ziemi Łódzkiej, jest autorstwa dr. Adama Sitarka i dr. Michała Trębacza. Tematyka wystawy to przede wszystkim zbrodnie niemieckie we wrześniu 1939 r., wysiedlenia, germanizacja, zagłada inteligencji w Łódzkiem, niemiecki obóz pracy dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej, getta w Łódzkiem i zbrodnie w niemieckim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem, zbrodnia w Zgierzu z 20 marca 1942 r. i ostatni z tematów to odpowiedzialność nieniemieckich sprawców po zakończeniu wojny. Ogółem zagadnienia są przekrojowe i przede wszystkim eksponują terror okupanta niemieckiego wobec bezbronnej ludności ujarzmionego Państwa Polskiego.