00 

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś powołał do istnienia Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Bazylice Archidiecezjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi. Dokonał tego z uwagi na wzrastającą liczbę osób dorosłych, które nie zostały ochrzczone, w trosce o ich należyte przygotowanie do przyjęcia łaski wiary i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II.

Funkcja duszpasterza Ośrodka została powierzona ks. dr. Wojciechowi Błaszczykowi (jr)

 01

we współpracy z s. Ewą Godzińską, jadwiżanką, pełniącą rolę koordynatora katechumenatu.

 02

Katechumenat to droga, jaką od wieków Kościół prowadził kandydatów do chrztu. Rozpoczyna się obrzędem naznaczenia krzyżem, który czyni ich katechumenami, i trwa tak długo, aż staną się gotowi do pełnego włączenia w Kościół przez sakramenty chrześcijańskiej inicjacji. Sakramenty te - chrzest, bierzmowanie i Eucharystia - udzielane są podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą rozpoczyna się świętowanie Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Metoda, jaką stosujemy w naszym Ośrodku, łączy wielowiekowe doświadczenie Kościoła ze specyficznymi potrzebami współczesnego człowieka. Katechumeni zaproszeni są do udziału we wspólnej liturgii i katechezie, a oprócz tego do regularnych indywidualnych spotkań z katechistą, gdzie w osobistej rozmowie mogą poruszać nurtujące ich problemy.

PRZYJĘCIE DO KATECHUMENATU
W drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia, podczas Mszy świętej o godz. 19:00 w katedrze będzie sprawowany obrzęd wprowadzenia do Kościoła kandydatów do chrztu. Osoby te po zadeklarowaniu swojego pragnienia podążania za Chrystusem otrzymają znak krzyża i księgę Ewangelii. Jest to "podstawowe wyposażenie" każdego wierzącego. Serdecznie zapraszamy na ten obrzęd wszystkich zainteresowanych i prosimy o modlitwę za katechumenów.

KONTAKT
Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny
przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi

ul. Ks. Ignacego Skorupki 9
90-458 Łódź
tel. 885-555-020

www.katechumenat-lodz.blogspot.com