00

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś zaprasza na Mszę św. z racji 30-lecia sakry biskupiej Księdza Biskupa Adama Lepy, którą Dostojny Jubilat będzie sprawował w niedzielę 7 stycznia br. o godz. 1230 w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

W czasie tej Eucharystii składać będziemy Bogu serdeczne podziękowanie za łaski Ducha Świętego, jakimi ubogacił Księdza Biskupa Adama, obdarzając Go pełnią Kapłaństwa i wprowadzając do Kolegium Następców Apostołów, a także za wszelkie dobro, które stało się udziałem Kościoła Łódzkiego, dzięki Jego gorliwej posłudze pasterskiej. Arcybiskup Grzegorz Ryś zachęca też wszystkich wiernych archidiecezji łódzkiej do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Jubilata, aby Jezus Chrystus – Jedyny i Najwyższy Kapłan – pozwolił Mu radować się obfitymi owocami Jego biskupiej misji dla dobra całego Kościoła.