00

Sakrament udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania.
Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii.

W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Terminy:

  • 09 luty - ks. abp Władysław Ziółek
  • 09 marca - ks. bp Marek Marczak
  • 13 kwietnia - ks. bp Marek Marczak
  • 13 lipca - ks. bp Ireneusz Pękalski
  • 10 sierpnia - ks. bp Adam Lepa
  • 14 września - ks. bp Adam Lepa
  • 12 października - ks. Abp Władysław Ziółek
  • 09 listopada - ks. abp Grzegorz Ryś
  • 14 grudnia - ks. bp Ireneusz Pękalski

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.