00

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem.

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia. One w sumie stanowią treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka.
Post, modlitwa i jałmużna – to drogi wielkopostnej ascezy.

Jałmużna Wielkopostna

ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony drugiej osobie, okazane wsparcie duchowe i zwykłą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

00

Zebrane w czasie akcji ofiary w całości trafią do Parafialnego Zespołu Caritas lub innej grupy charytatywnej działającej na terenie parafii, które bardzo dobrze znają lokalne potrzeby i docierają do potrzebujących pomocy seniorów.
Zachęcamy wiernych, żeby w ramach jałmużny wielkopostnej rezygnowali z konkretnych przyjemności i przeznaczyli zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na rzecz potrzebujących pomocy – wrzucając do skarbonek.
Na stolikach przy wyjściu z katedry wyłożone są specjalne skarbonki na osobistą wielkopostną jałmużnę.

00

Pomocą w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu niech będzie nasz udział w nabożeństwach pokutnych.

00

00


Droga krzyżowa - odprawiana w piątki:

 • o godz. 8.30 dla dorosłych,
 • dla dzieci o godz. 17.30,
 • dla studentów i dorosłych o godz. 19.15,

Gorzkie Żale – odprawiane w niedziele o godz. 18.00. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

00

Kościół św. Krzyża w Warszawie,
w którym w 1704 po raz pierwszy odprawiono nabożeństwo Gorzkie żale,
na obrazie Bernarda Belotta (Canaletta)

Gorzkie Żale – modlitwa mająca najczęściej charakter nabożeństwa eucharystycznego odprawianego w okresie wielkiego postu, szczególnie w niedziele. Jest rozpamiętywania Męki Pańskiej. Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską. Na początku XVIII wieku ówczesny proboszcz kościoła św. Krzyża w Warszawie ksiądz Michał Bartłomiej Tarło (późniejszy biskup poznański) i Bractwo św. Rocha, istniejące od 1688 przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenia na odprawianie w świątyni specjalnego nabożeństwa pasyjnego. Gorzkie Żale po raz pierwszy odbyły się w 1704. Nabożeństwo to szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie również w całej Polsce. Pierwszy raz zostało wydane drukiem w 1707 roku staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego à Paulo pod tytułem Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego [...] rospamiętywanie.

Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy części odmawiane cyklicznie, tak, że cały cykl odmawiany jest dwukrotnie w ciągu całego wielkiego postu.

Gorzkie Żale rozpoczynają się Pobudką (inaczej Zachętą), która jest zawsze taka sama, niezależnie od części nabożeństwa. Następnie czytana jest intencja modlitwy wraz z informacją o treści rozważań, a następnie śpiewane są następujące pieśni:

 • Hymn
 • Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
 • Rozmowa duszy z Matką Bolesną (tradycja nakazuje śpiewanie zwrotek nieparzystych kobietom, a parzystych mężczyznom)
 • suplikacja Któryś za nas cierpiał rany

Po tym może nastąpić kazanie pasyjne.
Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów tak jak różne bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje.
Na koniec celebrans błogosławi Najświętszym Sakramentem.

Rekolekcje Wielkopostne – termin dla poszczególnych stanów podamy w późniejszym czasie.

00

 • dla uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII w dniach 5 -7 marca br.,
 • dla dzieci szkół podstawowych z klas 0 – III w dniach 8 – 10 marca br.,
 • dla młodzieży gimnazjalnej 20 marca w Atlas Arenie i 21 marca w katedrze,
 • dla młodzieży ponadgimnazjalnej 21 marca w Atlas Arenie i 22 w katedrze,
 • dla dorosłych w dniach 11 - 14 marca br.

Od Popielca do Zielonych Świąt trwa okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

00

To nie o grzechy Bóg pyta. On ciągle pyta o miłość.

00

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w okresie pasyjnym na terenie miasta Łodzi odbywa się pielgrzymowanie do Kościołów Stacyjnych.
Każdego dnia o godz. 18.00 w innej świątyni naszego miasta sprawowana będzie Msza święta celebrowana przez Biskupa Kościoła połączona ze słowem skierowanym do wiernych, którzy przez uczestnictwo w świętej liturgii i pouczenie Pasterza będą mieli możliwość jeszcze lepiej przygotować się do przeżycia Misterium Paschalnego.
Dać link do listy kościołów stacyjnych

Lista kościołów pasyjnych - zobacz