00

W naszej Archikatedrze, od piątku 9 marca od godz. 21.00 do soboty 10 marca do godz. 18.00 odbędzie się wielkopostna inicjatywa zatytułowana: „24 godziny dla Pana”, której tegorocznym tematem są słowa z Psalmu 130: „Ty udzielasz przebaczenia”.

W piątek, 9 marca o godz. 21.00), będzie miała miejsce najpierw pokutna Liturgia Słowa, której przewodniczył będzie jeden z księży biskupów. Będzie ona stanowić bramę do indywidualnych spowiedzi przez całą noc i następujący po niej dzień – aż do RADOSNEGO dziękczynienia i uwielbienia Boga podczas kończącej całe wydarzenie Eucharystii, sprawowanej w sobotę, 10 marca, o godz. 18.00 – pod przewodnictwem biskupa.

– „Chcę Was wszystkich, Siostry i Bracia, zaprosić do udziału w tym spotkaniu z miłosiernym i rozradowanym Bogiem. Odkryjmy radość pojednania: z Panem, i z ludźmi, przeciwko którym zgrzeszyliśmy. Niech nas ta radość prawdziwie uskrzydli i przynagli na drodze do Świąt Paschalnych” – mówi abp Ryś.

– „24 godziny dla Pana” to piękne doświadczenie dla Kościoła. – mówi abp Ryś. – Zobaczyć siebie jako wspólnotę grzeszników, którzy czasem też krzywdzą siebie nawzajem. Nie tylko grzeszą wobec Pana Boga, ale i wobec siebie wzajemnie, ale też od Pana doznają przebaczenia i to przebaczenie, wprowadza pokój miedzy nimi! To jest doświadczenie rzeczywistej, prawdziwej i pięknej radości dla całego Kościoła: zobaczyć siebie jako grzeszników, którzy są pojednani z Bogiem i miedzy sobą! – dodaje arcybiskup.

01

01

03

„24 godziny dla Pana” – papieska inicjatywa całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi – została podjęta również w Łodzi w 2014 r. Nieprzerwanie przez 24 godziny dyżurowali kapłani w konfesjonałach łódzkiej Archikatedry od piątku 28 marca od godz. 17 do soboty 29 marca do godz. 17. W tym czasie w Bazylice Archikatedralnej była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi.

Celebracja Nieszporów z niedzieli „Laetre” kończyła „24 godziny dla Pana”.

06

07

08

09