00

Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy podczas Łódzkiej Drogi Krzyżowej, która w tym roku odbędzie się w piątek 23 marca o godz. 19.00. Po Mszy św., sprawowanej tego dnia w kościele stacyjnym pod wezwaniem świętej Faustyny, rozważając stacje Drogi Krzyżowej przejdziemy ul. Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej.

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. Jest to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty.
Jest podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość, sens cierpienia. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać do osobistej rewizji życia. Na ile chcemy być nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. Na ile chcemy przynależeć do Chrystusa - kroczyć drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków.

Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w wielkim poście.

Droga Krzyżowa jest również przedstawiana w rzeźbie, malarstwie. Poniżej przestawiamy Drogę Krzyżową pędzla Józefa Mehoffera znajdującą się w kaplicy Męki Pańskiej
w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie. Artysta malował ją w latach 1933-1946.

Stacja 1

STACJA I - Jezus na śmierć skazany

Stacja 1

STACJA II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Stacja 1

STACJA III
Jezus upada pod krzyżem

Stacja 1

STACJA IV
Jezus spotyka Matkę bolesną

Stacja 1

STACJA V
Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Stacja 1

STACJA VI
Święta Weronika ociera twarz Jezusowi

Stacja 1

STACJA VII
Jezus upada po raz drugi

Stacja 1

STACJA VIII
Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących

Stacja 1

STACJA IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Stacja 1

STACJA X
Jezus z szat obnażony

Stacja 1

STACJA XI
Jezus do krzyża przybity

Stacja 1

STACJA XII
Jezus na krzyżu umiera
1935

Stacja 1

STACJA XIII
Jezus z krzyża zdjęty i złożony na łonie swej Matki

Stacja 1

STACJA XIV
Jezus w grobie złożony


Józef Mehoffer
Ropczyce 1869 - Wadowice 1946

Józef Mehoffer (1868 - 1946) - jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski. Twórczość Mehoffera kształtowała się pod wpływem wiedeńskiej secesji i średniowiecznego francuskiego malarstwa witrażowego. Cechami stylu Mehoffera są: dekoracyjność linii i koloru, soczysta gama barwna, zamiłowanie do złoceń i ornamentów oraz wprowadzanie motywów ludowych, alegorycznych i symbolicznych.
W twórczości Mehoffera główne miejsce zajmują witraże i polichromie ścienne, należące do najwspanialszych osiągnięć sztuki dekoracyjnej w Polsce.