00

60 lat temu, Rzymie, w kościele Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesu przy placu Navonna, 13 lipca 1958 r. abp Władysław Ziółek otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Józefa Gawliny.

01

Abp Władysław Ziółek urodził się 22 czerwca 1935 r. we wsi Komorniki k. Wolborza w diecezji łódzkiej.

Kształcił się w gimnazjum w Wolborzu. Następnie wyjechał do Łodzi. Tam pogłębiał formację duchową w Niższym Seminarium Duchownym oraz uczył się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela.

W latach 1952–1957 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Na ostatnim roku studiów z wyboru przełożonych pełnił funkcję dziekana i diakona seminarium. Ze względu na młody wiek nie otrzymał święceń kapłańskich razem z kolegami kursowymi. W 1957 został skierowany przez ówczesnego ordynariusza łódzkiego bp. Michała Klepacza skierowany na dalsze studia do Rzymu. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie otrzymał stopień doktora. Nadto odbył trzyletnią praktykę w Rocie Rzymskiej oraz ukończył Wyższą Szkołę Literatury Łacińskiej.

W Kurii Biskupiej w Łodzi pracował jako notariusz, a następnie jako kanclerz. W Sądzie Biskupim pełnił obowiązki notariusza, później obrońcy węzła małżeńskiego. Ponadto w latach 1968–1972 pełnił funkcję konsultora w Trybunale Prymasowskim w Warszawie. Przez 20 lat był rektorem kościoła pw. NMP Ostrobramskiej przy klasztorze Sióstr Bernardynek w Łodzi.
W 1976 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a w 1979 został mianowany kanonikiem honorowym łódzkiej kapituły katedralnej.

12 marca 1980 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej ze stolicą tytularną Risinium. Święcenia biskupie otrzymał 4 maja 1980 w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi z rąk ordynariusza łódzkiego bp. Józefa Rozwadowskiego, któremu asystowali biskupi pomocniczy łódzcy: Jan Kulik i Bohdan Bejze. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „In virtute Spiritus” (W mocy Ducha).

W latach 1980–1986 sprawował urząd wikariusza generalnego diecezji. W kurii biskupiej został przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego i Komisji ds. Prawnych. W latach 1985–1986 należał do kolegium konsultorów.

24 stycznia 1986 r. został mianowany biskupem diecezjalnym łódzkim przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Objął kanonicznie diecezję 25 stycznia 1986 r., ingres do katedry łódzkiej odbył 22 lutego 1986 r. Po utworzeniu 25 marca 1992 r. archidiecezji, bezpośrednio podległej Stolicy Świętej został mianowany arcybiskupem archidiecezji łódzkiej. Natomiast po utworzeniu 25 marca 2004 r. prowincji kościelnej złożonej z archidiecezji łódzkiej i diecezji łowickiej został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim. Członek Komisji Episkopatu Iustitia et Pax i Komisji do Spraw Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Na mocy nominacji papieskiej w październiku 1994 r. uczestniczył w obradach IX Zwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie. W 2002 został mianowany członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Podczas sprawowania urzędu ordynariusza: przeprowadził II Diecezjalny Kongres Eucharystyczny i III Synod Diecezjalny. Utworzył ponad 60 parafii i 16 szkół katolickich. Założył Kolegium Teologiczne w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim. Powołał kapituły kolegiackie w Łasku i w Wolborzu. Utworzył diecezjalną Caritas, Dom Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim, pierwszy w Polsce Dom Samotnej Matki i pierwszy w Polsce Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Założył Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych z własnym kościołem i teatrem, wzniósł Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny w Porszewicach i Dom Księży Emerytów. Założył Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie (następnie Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie), Katolicką Rozgłośnię Archidiecezji Łódzkiej (przemianowaną później na Radio Plus) i diecezjalną edycję tygodnika „Niedziela”. Ponadto w 1989 uzyskał dla łódzkiej katedry tytuł bazyliki mniejszej, a w 2005 dla Łodzi zatwierdzenie patronatu św. Faustyny Kowalskiej. W 1987 podejmował w Łodzi papieża Jana Pawła II podczas jego III podróży apostolskiej do Polski.

11 lipca 2012 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity łódzkiego i mianował jego następcą dotychczasowego biskupa pomocniczego poznańskiego Marka Jędraszewskiego. Do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez swojego następcę, które nastąpiło 8 września 2012, pełnił zleconą mu przez papieża funkcję administratora apostolskiego archidiecezji.

W 2000 konsekrował biskupa pomocniczego łódzkiego Ireneusza Pękalskiego. Był współkonsekratorem podczas sakry biskupów pomocniczych łódzkich: Adama Lepy (1988) i Ks. Paweł Kłys - dyrektor Biura Prasowego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przeprowadził z dostojnym JUBILATEM wywiad, który w odcinkach prezentujemy.

06

Dnia 13 lipca 2018 roku Ksiądz Arcybiskup Senior Władysław Ziółek będzie obchodził jubileusz 60-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. Uroczystości jubileuszowe Arcybiskupa Seniora odbędą się już za tydzień tj. w sobotę 16 czerwca br. o godz. 12:00 w łódzkiej archikatedrze.

Przez najbliższe dni na stronie Archidiecezji Łódzkiej będziemy prezentować wywiad, który przeprowadziło Biuro Prasowe AŁ z dostojnym Jubilatem.

– Dość wcześnie, bo już kończąc szkołę podstawową w Komornikach, odczuwałem takie myśli, pragnienia związane z powołaniem. – mówi abp senior Władysław Ziółek – Bardzo lubiłem być blisko ołtarza, choć ministrantem nie byłem i podglądałem jak ksiądz odprawia nabożeństwa majowe w naszym kościele Wolborskim przed pięknym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. To wszystko na mnie oddziaływało ale... więcej na temat powołania Arcybiskupa Seniora w pierwszej części wywiadu.

07

Niższe, a następnie wyższe seminarium duchowne, oraz studia w Rzymie, to tematy poruszone z księdzem arcybiskupem seniorem w drugim odcinku wywiadu, jaki z okazji Jego 60. rocznicy święceń kapłańskich został przygotowany przez Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej.

– W końcu czerwca powrócił z Rzymu ksiądz biskup Michał Klepacz, który towarzyszył księdzu prymasowi Wyszyńskiemu. – wspomina abp Władysław. – Wtedy dowiedziałem się od księdza rektora i od księdza biskupa Klepacza, że zamiast do Lublina, pojedziecie do Rzymu – bo chodziło jeszcze o księdza Dzwiosza. Ksiądz biskup Klepacz, tak bardzo rzeczowo – on zawsze mówił przez „wy”– to wy będziecie studiować muzykę kościelną, a wy – wskazując na mnie – będziecie studiować prawo kanoniczne. Ja się zadziwiłem, bo była mowa o teologii dogmatycznej moralnej. Ksiądz biskup spojrzał na mnie i zapytał: a co nie lubicie prawa? – no jak mogłem powiedzieć, że nie lubię prawa kościelnego... - dodaje arcybiskup senior.

05

O różnych etapach życia związanych z powołaniem do kapłaństwa, przeżyciach związanych z przyjęciem sakramentu święceń kapłańskich w Rzymie kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny od Najświętszego Serca Pana Jezusa, czynnej obecności ks. Władysława na sesjach Soboru Watykańskiego II oraz spotkaniach z kardynałem Karolem Wojtyłą w Kolegium Polskim w Rzymie, opowiada w kolejnym odcinku wywiadu ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

02

W kolejnym odcinku wywiadu z księdzem arcybiskupem seniorem Władysławem, który w tym roku obchodzi 60. rocznicę święceń kapłańskich, pojawiają się wspomnienia związane z posługą, którą była praca w kurii biskupiej, najpierw jako notariusza, a następnie jako kanclerza.

– Po powrocie z Rzymu w kurii zacząłem swoją pracę jako notariusz od pisania na maszynie, bo nie było takich możliwości jak są dzisiaj. Taka była moja praca: pisanie na maszynie i czasem przyjmowanie wniosków przyniesionych przez księży. W miarę jak wchodziłem to moja praca się rozwijała i rozszerzała. Potem, po czasie zostałem kanclerzem i wtedy moje zajęcia jeszcze bardziej się rozszerzyły i jeździłem wtedy do dyrektorów pomniejszych województw. – wspomina dostojny Jubilat.

04

O zupełnie nic nie znaczącym wyjeździe do Warszawy, tajemniczym spotkaniu z Księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim oraz konsekwencjach tamtego spotkania i decyzji na „tak”, w kolejnym odcinku wywiadu opowiada ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

– Tamto całkowicie nic nie zapowiadające spotkanie zmieniło bardzo wiele w moim życiu – wspomina dostojny Jubilat.

03

– Nie myślałem wówczas o tym, że los padnie na mnie! – wspomina arcybiskup senior. – Kiedyś pamiętam byłem u księdza prymasa Glempa – mojego kolegi ze studiów, który zagadnął: chyba w najbliższym czasie bp Rozwadowski będzie zwolniony z uwagi na wiek emerytalny i zapytywał mnie, jak widzę diecezję, jakie są sytuacje, potrzeby. Niby rozmowa kolegi, ale jakoś taka rozszerzona.... – dodaje.

Temat nominacji bpa Władysława Ziółka na biskupa diecezjalnego w Łodzi jest głównym motywem kolejnego odcinka wywiadu z jubilatem świętującym w tym roku 60. rocznicę świeceń kapłańskich. Gorąco zachęcamy do wysłuchania wspomnień księdza arcybiskupa.

09

O historycznych wydarzeniach z życia diecezji łódzkiej, którymi niewątpliwie było podniesienie jej do rangi archidiecezji i metropolii oraz o nałożeniu metropolicie łódzkiemu paliusza przez św. Jana Pawła II – opowiada ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

– Zanim powstała nasza metropolia, kiedyś siedząc przy stole u Ojca Świętego pojawił się temat, jakie są w Polsce diecezje, jakie są metropolie. – wspomina abp Ziółek. – Wówczas ja zawsze wykorzystywałem taki moment, żeby powiedzieć, że Łódź zawdzięcza Ojcu Świętemu tak wiele, że jest archidiecezją, ale gdyby wyszło coś więcej, to byśmy się jeszcze bardziej cieszyli... Ojciec Święty zawsze się uśmiechał, nigdy nie zajmował stanowiska ale... – więcej na ten temat w kolejnym odcinku wywiadu z dostojnym Jubilatem.