00

W lipcu i w sierpniu w katedrze będzie wakacyjny porządek Mszy świętych. Oznacza to, że w niedziele nie będzie Mszy świętej o godz. 14.00 i 17.00, a w dni powszednie nie będzie o godz. 17.00. Pozostałe godziny Mszy świętych bez zmian.

Za kilka dni dzieci i młodzież rozpoczną wakacje. Będzie to czas licznych wyjazdów. Módlmy się o bezpieczne wakacje. Tam, gdzie będziemy nie zapominajmy o należytym świętowaniu niedzieli. Wyjeżdżając do innych krajów zabierzmy Dzień Pański – pomoc liturgiczną z czytaniami na każdą niedzielę lata. Można pobrać w zakrystii.

01