00

– Niech nasza dzisiejsza modlitwa dziękczynna za posługę biskupa Józefa Rozwadowskiego przywróci nam choć trochę nadziei w tych czasach narastania niedowiarstwa i obojętności, a jemu wyjedna łaskę od miłosiernego Boga, aby przyjął go do grona zbawionych. – mówił podczas liturgii abp senior Władysław Ziółek.

3 sierpnia br. minęła 22. rocznica śmierci czwartego ordynariusza diecezji łódzkiej – księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego. Z tej okazji w łódzkiej bazylice archikatedralnej ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek przewodniczył Mszy świętej modląc się o zbawienie wieczne dla łódzkiego pasterza.

W okolicznościowej homilii arcybiskup senior przybliżył postać pochodzącego z Archidiecezji Krakowskiej łódzkiego ordynariusza. – Podczas corocznego wspomnienia biskupa Józefa w rocznicę jego śmierci przywołuje się jego prorocze zawołanie dla robotniczej wówczas Łodzi – aby przeobraziła się za przyczyną modlitewnego wołania i równocześnie biskupiego hasła: Przyjdź Królestwo Twoje. W trosce o królestwo niebieskie – pośród wielu innych – tak wiele czynił dla rodziny i młodego pokolenia; tak bardzo przepełniony był wrażliwością społeczną; tak bardzo leżała mu na sercu sprawa powołań kapłańskich. – podkreślił arcybiskup senior.

Łódzki pasterz zauważył, że biskup Rozwadowski miał znakomite wyczucie, że w Łodzi sprawa rodziny, życia rodzinnego jest sprawą wielkiej wagi. W tym środowisku kształtowanym przez rytm warsztatów tkackich rodzina łatwo swój rytm traciła. Dlatego podejmował wielorakie działania, aby odbudować chrześcijańską tankę rodziny, aby rodzinie pomóc odzyskać pierwotne powołanie. – zaznaczył.

Ksiądz arcybiskup senior wspominając biskupa Józefa zwrócił uwagę zgromadzonych na to, że zmarły biskup ordynariusz – był pośród łódzkiego Kościoła czujnym strażnikiem, odważnym prorokiem, wiarygodnym świadkiem i wiernym sługą Chrystusa, kiedy organizował pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, kiedy zależało mu, aby przy każdej łódzkiej parafii istniało duszpasterstwo akademickie, kiedy spotykał się z młodymi podczas rekolekcji powołaniowych, kiedy kładł duży nacisk na katechezę, obejmująca troską wychowanie młodego pokolenia. – dodał.

Po zakończeniu liturgii w krypcie biskupów łódzkich emerytowany metropolita modlił się przy grobie swojego poprzednika zawierzając jego duszę miłosierdziu Bożemu.

Ksiądz biskup Józef Rozwadowski urodził się 19 marca 1909 r. w Krakowie. Ukończył teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a 11 października 1931 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy. Rozpoczyna studia w Rzymie, gdzie uzyskuje tytuł doktora etyki. W latach 1939–1945 był ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie, w latach 1948–1952 asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej.

29 października 1968 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łódzkiej. Konsekrowany został 24 listopada 1968 w bazylice jasnogórskiej w Częstochowie przez kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa metropolitę krakowskiego. 1 grudnia 1968 odbył ingres do katedry łódzkiej. Zmarł 3 sierpnia 1996 roku i został pochowany w krypcie biskupów łódzkich.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)