00

Uroczystość z udziałem głowy państwa, związana z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbyła się na tczewskim skwerze Bohaterów Szymankowa, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca polskich celników i kolejarzy zabitych przez Niemców 1 września 1939 r.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że tegoroczne obchody przypadają w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Po 123 latach zaborów tamto pokolenie młodych, urodzonych bardzo często na początku XX wieku, w większości w wieku XIX uzyskało to, co nie udało się ani ich ojcom, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, ani ich dziadkom, którzy walczyli w powstaniu listopadowym: odzyskali swoją ojczyznę, przywrócili Polskę na mapę ofiarą swojej krwi" - mówił prezydent.

Jak podkreślił, także potem Polacy nie chcieli oddać Polski za żadną cenę, ponownie płacąc za to swoją krwią, w wielu powstaniach i bitwach.

"Ale te dwie daty, 1 września, i 17 września, to czarne plamy na mapie roku 100-lecia odzyskania niepodległości, bo to daty, które przypominają nam o dniach, kiedy znowu straciliśmy naszą ojczyznę, kiedy znowu Polska została rozdarta na sześć lat pomiędzy naszych dwóch wielkich wrogów, pomiędzy dwa państwa, które wtedy były państwami o ustrojach totalitarnych: przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki, przez Hitlera i Stalina"

We wrześniu 1939 roku Łodzi broniła bohatersko Armia Łódź.

Sztab armii był zlokalizowany w Łodzi w Parku Julianowskim w pałacu Juliusza Heinzla." W dniu 6 września 1939 budynek został poważnie uszkodzony w czasie hitlerowskiego bombardowania. Zginęło wówczas wielu polskich żołnierzy.

02   03

Na każdym cmentarzu są mogiły poległych żołnierzy polskich.

04

05      v    06

07

17 września dokonały się śmiertelne zniszczenia Polski przez agresję Związku Sowieckiego na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Była to umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która w rzeczywistości, zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Bywa także określany jako IV rozbiór Polski.

Od 1 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR był cichym sojusznikiem Rzeszy, od 17 września – sojusznikiem jawnym. Armia Czerwona przygotowywała się do inwazji na Polskę, władze sowieckie zarządziły mobilizację, a 17 września dokonały agresji na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Od 3 września radiostacja sowiecka w Mińsku podawała Luftwaffe koordynaty lokacyjne dla nalotów na Polskę.
W tym miejscu należy dodać, że podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow w Moskwie niemiecko-radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni stały się także podstawą pod wzajemną współpracę służb specjalnych obu krajów. Tajne załączniki tego ostatniego przewidywały współpracę gestapo i NKWD w zwalczaniu polskich organizacji niepodległościowych głosząc: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu." Stało się to podstawą do wzajemnej współpracy policji oraz sił bezpieczeństwa obu okupantów przybierając formę czterech tematycznych Konferencji Gestapo-NKWD, które odbyły się w latach 1939–1941 w Brześciu, Przemyślu, Zakopanem oraz Krakowie.

08

Pakt podpisują: Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, Moskwa 23/24 sierpnia 1939 r.

09

Mapa czwartego rozbioru Polski z odręcznymi podpisami Joachima von Ribbentropa i Józefa Stalina

10

Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy Niemieckiej na terytorium
II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow
z 23 sierpnia 1939 roku

11

Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej, 20 września 1939

12

Rozmowy oficerów Wehrmachtu i Armii Czerwonej o wytyczeniu bieżącej linii rozgraniczenia wojsk na zaatakowanym terytorium Polski. Brześć, 21 września 1939; na pierwszym planie gen. Heinz Guderian (odwrócony z tylnego półprofilu)

13

Uścisk dłoni oficerów Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Lublinie 1939

14

Kolumna aresztowanych policjantów i cywilnych „wrogów ludu" konwojowana przez Armię Czerwoną – wrzesień 1939 – sowiecka kronika filmowa

15

Notatka szefa NKWD, Ławrientija Berii w sprawie wymordowania polskich jeńców wojennych i więźniów
z odręczną akceptacją Józefa Stalina i jego współpracowników

16

17

W rocznicę września trzeba powiedzieć, że z krajów podbitych tylko Polska nie kolaborowała z Niemcami.
W rocznicę września trzeba powiedzieć o wielkiej daninie krwi, życia naszych rodaków.

W rocznicę września trzeba powiedzieć, że miesiąc ten jest nie tylko symbolem klęski, ale także symbolem nowego zrywu Polaków dla ratowania Ojczyzny. Powstaje Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa, powstanie warszawskie.

Po 1945 roku powstaje Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Jest to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Niejednokrotnie nie mają swoich grobów – chowani potajemnie, pod murem cmentarza, pod alejkami, w innych niewiadomych miejscach. Obecnie, dzięki inicjatywie społecznej prowadzone są poszukiwania pochówku zamordowanych.

18

19

20

Ci, którym udało się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów" i „faszystów".

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta, które by honorowało Żołnierzy Niezłomnych podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata"

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca.