00

Dnia 5 października br. – w święto Patronki Łodzi świętej Faustyny – w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się uroczystość nałożenia Księdzu Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi paliusza pobłogosławionego przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Paliusz jest znakiem jedności każdego metropolity z osobą i misją Następcy Piotra. Tego aktu dokona arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Ta ważna uroczystość dla najmłodszej stolicy metropolitalnej w Polsce i całego Kościoła łódzkiego rozpocznie się o godz. 18:30 procesją z relikwiami Świętej Faustyny z kościoła pod Jej wezwaniem do Bazyliki Archikatedralnej, w której o godz. 19:00 zostanie odprawiona koncelebrowana Msza Święta.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diakonów, kleryków i wiernych świeckich.

Wszystkich Archidiecezjan prosimy też, aby – w osobistych i wspólnotowych modlitwach – u Boga bogatego w miłosierdzie wypraszali dla naszego Pasterza wszelkie potrzebne łaski do owocnego wypełniania pośród nas Jego apostolskiej misji.

+ Marek Marczak
biskup pomocniczy

+ Ireneusz Pękalski
biskup pomocniczy

Do 2015 roku w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Ojciec św. nakładał arcybiskupom - metropolitą paliusze. Tego zaszczytu dostąpili dwaj poprzedni metropolici:
Arcybiskup Władysław Ziółek

001

oraz Arcybiskup Marek Jędraszewski

001

W 2015 r papież Franciszek wprowadził istotną zmianę do watykańskiego ceremoniału. Postanowił, że to nie on będzie nakładał arcybiskupom-metropolitom paliusze, czyli symbol więzi ze Stolicą Apostolską.

29 czerwca br. Arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał paliusz pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

001

Paliusz jest znakiem jedności każdego metropolity z osobą i misją Następcy Piotra. Aktu nałożenia paliusza, w katedrze łódzkiej, dokona arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

001