00

W niedzielę, 25 listopada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy św. o godz. 11.00 do wspólnoty ministranckiej naszej parafii zostało przyjętych 6 chłopców.

Uroczyste obłóczyny nowych ministrantów odbyły się w obecności księdza prałata Ireneusza Kuleszy – proboszcza oraz księdza Grzegorza Matyni – opiekuna ministrantów, przy wydatnej pomocy rodziców nowych sług ołtarza.

6 chłopców, po złożeniu przyrzeczenia zostało włączonych do katedralnej służby liturgicznej.
Odtąd będą mogli nosić świętą księgę, a także Krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło.
Bycie ministrantem, lektorem, ceremoniarzem to także forma czuwania, czekania na Jezusa, i służenia innym.

Ojciec św. Benedykt XVI, 4 sierpień 2010 r. na placu św. Piotra powiedział m. in. do ministrantów: 
„Służcie ofiarnie Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Jest to ważne zadanie, które pozwala wam w szczególny sposób zbliżać się do Pana oraz wzrastać w prawdziwej głębokiej przyjaźni w waszym sercu, jak św. Tarsycjusz , i bądźcie gotowi angażować się, walczyć oddać życie, ażeby Jezus dotarł do wszystkich ludzi. Ilekroć podchodzicie do ołtarza, spotyka was Szczęście; uczestniczycie w wielkim geście miłości Boga. Macie szczęście przeżywać z bliska niewysłowioną tajemnicę. Z miłością, z pobożnością i wiernością wykonujcie swoje zadanie jako ministranci... Pomagając waszym kapłanom w służbie ołtarza, przyczyniacie się do tego, że Jezus jest bliżej, a ludzie mogą jeszcze lepiej odczuć i zdać sobie z tego sprawę. Drodzy Przyjaciele! Wy użyczacie Jezusowi swoich dłoni, myśli, swojego czasu. On z pewnością wam wynagrodzi, obdarzając was prawdziwą radością i dając wam odczuć najpełniejsze szczęście.”

Po Mszy Świętej nowi ministranci, wraz z rodzinami udali się do domu parafialnego na wspólną ucztę - agapę. Przy torcie oraz innych słodyczach jednoczyli się w przyjaźni, braterstwie i miłości.