01

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła abp Marek Jędraszewski w Łódzkiej Archikatedrze sprawował dziękczynną Mszę Świętą z okazji 10-lecia metropolii łódzkiej, 10. rocznicy ustanowienia metropolitą arcybiskupa Władysława Ziółka, pierwszej rocznicy przyjęcia przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego paliusza z rąk papieża Franciszka i 17. rocznicy sakry biskupiej.

Licznie zgromadzonych wiernych przywitał ks. Ireneusz Kulesza, proboszcz Archikatedry. We wstępie powiedział:" Św. Augustyn naucza: "dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych apostołów Piotra i Pawła". Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach, na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy. Męczennicy ci na własne oczy oglądali to co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości głosząc prawdę i umierając za prawdę. Gromadzimy się dzisiaj w Bazylice Archikatedralnej, by oddać im cześć. Obaj byli apostołami Chrystusa Pana, obaj są często nazywani żywymi filarami wiary, bez których świadectwa i nauczania o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, z pewnością nie byłoby dzisiejszego Kościoła". Ks. Kulesza przypomniał, że uroczystość ta obchodzona jest w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem- Piotrem naszych czasów i jednocześnie okazją do dziękczynienia za ustanowienie 10 lat temu metropolii ze stolicą w Łodzi.


W słowie skierowanym do wiernych, abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, powiedział, że dzisiaj Kościół katolicki wsłuchuje się w dwa wyznania: pierwsze św. Piotra skierowane do Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. W ten sposób Piotr, wyznając synostwo Boże Chrystusa, stał się uczestnikiem nieprzeniknionej Bożej wiedzy, którą Ojciec ma o Synu, a Syn o Ojcu. Dostąpił też błogosławieństwa „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony”. Błogosławieństwa, z którego Chrystus nigdy się nie wycofał. To stało się niewzruszonym fundamentem Kościoła, jego skałą, jego opoką. Drugie wyznanie to słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. Paweł należał do tych, którzy najbardziej umiłowali pojawienie się Chrystusa. Z Szawła stał się Pawłem, Apostołem- nauczycielem narodów pogańskich. Kościół wpatruje się dzisiaj w te dwa wyznania Piotra i Pawła i ich wzrok utkwiony w stronę Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania, w krzyż Pana Naszego, w którym jest nasza nadzieja i nasze zwycięstwo. Kościół wpatruje się w te spojrzenia i łączy swój wzrok z Piotrem i Pawłem, chcąc budować na ich wierze w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego swoją teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj dziękujemy za Apostołów Piotra i Pawła. Dziękujemy również za Jana Pawła II – nazywanego przez wielu Piotrem naszych czasów- za to, jak wielkich rzeczy dokonał w życiu naszej Archidiecezji, Kościoła, świata, Polski. Pragniemy też modlić się modlitwą błagalną za papieża Franciszka i za nas o łaskę wiary, nadziei i miłości, dzięki którym przestrzenie naszego życia będą mogły łączyć się w jedno spojrzenie utkwione w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który jest dla nas mocą i mądrością- naszą nadzieją.


Na zakończenie uroczystości 7 kobiet złożyło na ręce arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przyrzeczenie modlitwy w jego intencji- tzw. Margaretkę. Będą odtąd codziennie modlić się o zdrowie duszy i ciała, o niezłomną wiarę, wierność Chrystusowi, o pełnię radości niebieskiej, o mądrość, czystość, miłość, pokój serca, o wytrwanie w woli Bożej, o ochronę przed wszelkim złem, o szczególną opiekę Niepokalanego Serca Matki Boskiej Kapłańskiej i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Metropolię łódzką powołał Ojciec Święty Jan Paweł II, 25 marca 2004 roku. Podniósł również biskupa ordynariusza archidiecezji łódzkiej do godności metropolity łódzkiego. Do nowo utworzonej metropolii została włączona diecezja łowicka.


Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")