01

10 sierpnia o godz. 19.00 w Archikatedrze Łódzkiej, została odprawiona Msza Święta w intencji śp. biskupa Wincentego Tymienieckiego, z okazji osiemdziesiątej rocznicy Jego śmierci. Był to pierwszy biskup diecezjalny w historii diecezji łódzkiej. Pełnił posługę pasterską w latach 1921 – 1934. Mszy Świętej przewodniczył biskup senior Adam Lepa. W uroczystości wziął również udział arcybiskup senior Władysław Ziółek.

Podczas homilii ks. dr Kazimierz Dąbrowski wygłosi konferencję pod tytułem: „Powstanie i organizacja diecezji łódzkiej," która przybliżyła sylwetkę, postawę i dokonania biskupa Tymienieckiego oraz czasy w których żył i w których rozwijała się Łódź i diecezja łódzka.

Ks. Dąbrowski przypomniał, że biskup Wincenty Tymieniecki wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie w 1891 roku , a 6 stycznia 1895 otrzymał święcenia kapłańskie. Od czasu powołania diecezji łódzkiej 10 grudnia 1920 pełnił funkcję wikariusza generalnego. Bullą papieską z dnia 11 kwietnia 1921 został powołany na pierwszego biskupa diecezjalnego diecezji łódzkiej. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca 1921 z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego. Zorganizował kurię, seminarium duchowne, sąd kościelny, towarzystwo kultury katolickiej, komitet kolonii letniej i komitet pomocy oraz kapitułę katedralną. Rozwinął działalność charytatywną i oświatową wśród robotników.
Praca miała dla niego ogromne znaczenie stąd zawołanie w jego herbie biskupim „W pocie czoła". Jeden z biografów tak pisał o nim „ Nie umiał żyć bez pracy, otaczał się ludźmi pracy. Pracowitość cenił ponad wszystko."

Erygował 23 parafie. Za jego biskupstwa w Łodzi wybudowano 10 kościołów, otworzono 30 domów zakonnych, powstał szpital św. Józefa na ul. Wigury. Biskup Tymieniecki sprowadził do Łodzi ojców Bonifratrów i poparł prowadzenie przez nich szpitala.

Zmarł 10 sierpnia 1934 roku mając 63 lata, w tym 39 lat przeżytych w kapłaństwie i 13 jako biskup diecezji łódzkiej.
Został pochowany w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Bezpośrednio po Eucharystii wszyscy kapłani i zgromadzeni wierni odmówili modlitwy w krypcie biskupów łódzkich w intencji biskupa Wincentego Tymienieckiego i złożyli kwiaty.


Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")