21

We wtorek 2 grudnia zostało poświęcone Centrum idei „Ku Wielokulturowości". Zlokalizowane jest w dobudowanej, podziemnej sali multimedialnej przy Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Jest to sala o powierzchni 200 m², wyposażona w 36 metrowy ekran panoramiczny oraz najnowocześniejsze multimedia.

Obiekt przy Archikatedrze jest częścią projektu TRZECH CENTRÓW IDEI: „Ku Wielokulturowości" zlokalizowanego w łódzkiej Archikatedrze, „Ku Demokracji" zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim i „Ku Humanizmowi" zlokalizowanego w Łasku.

Sama Archikatedra powstała przy współdziałaniu katolików, ewangelików, żydów i prawosławnych oraz ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym. Współdziałanie to wyprzedzało na wiele lat ideę ekumenizmu. Również we wtorkowej uroczystości obecni byli przedstawiciele różnych wyznań, władz świeckich i zaproszonych gości.

Poświęcając salę ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski modlił się: „Panie Boże Wszechmogący, Ty nam pozwalasz dzisiaj otworzyć nową salę multimedialną, wzniesioną dla ubogacenia naszej wiedzy i wrażliwości na piękno, piękno które jest twoim bezcennym darem dla człowieka, racz pobłogosławić to dzieło oraz wszystkich, którzy się do jego powstania przyczynili, zaangażowanych w jego rozwój, a także wszystkich, którzy tu będą przychodzić". Ksiądz arcybiskup wyraził również nadzieję, że to miejsce będzie przyczyniało się do wzrostu wiary, wiedzy i wrażliwości na piękno i prawdę wśród odwiedzających ten obiekt osób. 
Poprzez utworzenie Centrum idei " Ku wielokulturowości", udostępnione zostaną w stałej ekspozycji obiekty dziedzictwa kulturowego, które zaświadczać będą o różnorodności wyznań i narodowości składających się na historycznie ukształtowany wizerunek mieszkańców Łodzi.

Przeprowadzona została bezpośrednia transmisja z tego wydarzenia, którą można było śledzić w witrynie internetowej parafii. Video z poświęcenia Centrum idei " Ku wielokulturowości" można obejrzeć na głównej stronie internetowej naszej parafii. Jednocześnie informujemy, iż w głównej kruchcie katedry, po prawej stronie, otwarty został info-kiosk, w którym dostępne są informacje internetowe z życia parafii i archidiecezji.