00

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią.

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

Tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (tajemnice te zostały zaprezentowane przez Jana Pawła II 16 października 2002

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


TAJEMNICE RADOSNE

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

02

Paolo Veronese - Zwiastowanie

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

03

Fresk przedstawiający spotkanie Maryi z Elżbietą, Sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karem

NARODZENIE PANA JEZUSA
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

04

Narodzenie Jezusa – Gerard van Honthorst

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

05

Paolo Veronese – Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

06

Paolo Veronese – Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(tajemnice te zostały zaprezentowane przez Jana Pawła II 16 października 2002 roku)

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17).

07

Paolo Veronese – Chrzest Jezusa w Jordanie

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).

08

Paolo Veronese, Gody w Kanie

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).

09

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).

10

Mozaika ukazująca Przemienienie Pańskie w prezbiterium kościoła na Górze Tabor

USTANOWIENIE EUCHARYSTII
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

11

Peter Paul Rubens „Ostatnia Wieczerza"

 

TAJEMNICE BOLESNE

MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU
Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

12

Jezus w Getsemani. Scena z kościoła w Lourdes....

BICZOWANIE JEZUSA
Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

13

Michelangelo Merisi da Caravaggio - Biczowanie

CIERNIEM UKORONOWANY
... a się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

14

Dirk van Baburen – cierniem ukoronowany

DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ
Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

15

Jacopo Tintoretto – Dźwiganie krzyża

UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

16

Jacopo Tintoretto - Ukrzyżowanie

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

17

Francesco Buoneri – Zmartwychwstanie Jezusa

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

18

Benvenuto Tisi – Wniebowstąpienie Pańskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

19

Kraków – Ołtarz Mariacki, prawe skrzydło – Zesłanie Ducha Świętego

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

20

Paolo Veronese - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

21

Paolo Veronese – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi