02

Abp Marek Jędraszewski podczas tegorocznego spotkania opłatkowego pracowników nauki nawiązał do rocznicy 1050 - lecia chrztu Polski. Przypomniał, że korzenie naszej państwowości należy nam szukać przy źródle chrztu świętego.

Nie byłoby też dziś świata nauki, gdyby nie było tego momentu szczególnego w historii naszej Ojczyzny, jakim było przyjęcie chrześcijaństwa, państwowości oraz tego wszystkiego, co z tym się wiąże. Składając życzenia świąteczne zebranym Arcybiskup powiedział: -„Ilekroć zbliżamy się do Bożego Narodzenia, tylekroć chcemy być ogarnięci Chrystusową prawdą, Chrystusowym pokojem, Chrystusowym dobrem. To, co przyjęło taki piękny kształt w chrześcijańskiej agape – miłości. Bóg jest miłością! Właśnie taką bezinteresowną do końca, dającą siebie innym, która zawsze wzrusza. A prawda o Wcieleniu, tym bardziej przemawia do naszych serc, gdy spotykamy się z Dzieciątkiem Nowonarodzonym, całkowicie bezbronnym, całkowicie uzależnionym od nas, od naszej dobrej czy złej woli. Ale tej nocy wyjątkowej chcemy, aby było w nas jak najwięcej dobra i dlatego tak bardzo głęboko dziękujemy Bogu za to, że zesłał nam swego Jednorodzonego Syna, jako Dzieciątko dające tyle nadziei, tyle radości i tyle pokoju."

Zachęcamy do odwiedzenia żłóbka w Archikatedrze Łódzkiej.

01

04

Jan Matejko – Zaprowadzenie chrześcijaństwa

 

03

Suchodolski - katedra poznańska - Mieczysław I kruszy bałwany