06

Serdecznie zapraszam na spotkanie osoby zainteresowane misjami, a szczególnie biorące pod uwagę czynną pomoc misjom. 15 stycznia, w piątek o godzinie 21.00 spotkamy się u mnie na plebanii, ul. Ks. I. Skorupki 9. Porozmawiamy o tym, jak konkretnie możemy włączyć się w dzieło misyjne Kościoła.

Osobiście mam nadzieję, że powstanie mała grupka osób, które już w wakacje będą mogły wyjechać jako wolontariusze misyjni na krótką posługę do pewnej placówki misyjnej; inszallach, jeśli taka będzie wola Boga. Zapraszam

Kontakt:
ks. Wojciech +48 609 859 144

Relacja ze spotkania w styczniu 2014 r. polskich misjonarzy w Boliwii
Ks. Wojciecha Błaszczyka, misjonarza z Boliwii, obecnie, od września 2015 r. wikariusza w naszej parafii

Jak co roku, z tym samym entuzjazmem, Polscy misjonarze w Boliwii przyjechali do Cochabamba na wspólne spotkanie połączone z rekolekcjami. W tym roku przenieśliśmy czas naszego spotkania z grudnia na styczeń. Choć zmieniła sie data, jednak pozostała niezmienna, otwarta gościnność sióstr Służebniczek Dębickich, które przyjęły nas w swoim domu rekolekcyjnym w Tiquipaya.

Wśród stałych bywalców przybyłych na spotkanie pojawiły się także nowe twarze misjonarzy, którzy przyjechali do Boliwii w ostatnim czasie. Nowi księża, siostry, wolontariuszki świeckie świadczyli o żywotności polskiej misji w Boliwii. Jak zawsze dzieliliśmy się naszymi charyzmatami. Bodaj tylko na misjach można zebrać w jednych rekolekcjach reprezentantów rozmaitych stanów i zgromadzeń: księża fidei-doniści, Werbiści, Zmartwychwstańcy, Siostry Dominikanki Misjonarki, Córki Bożej Miłości, Służebnice Ducha Świętego, Siostry Jezusa Miłosiernego i oczywiście goszczące nas Siostry Służebniczki. Godna podkreślenia jest też obecność 3 świeckich wolontariuszek, które na co dzień pracują w sierocińcach dla dzieci.

W głoszonych konferencjach, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w dawanych świadectwach przewijał się temat wybrania i posłania: Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i posłałem (J 15,16). Świadomość bycia posłanym wyzwala nas od wielu lęków, od obaw o własne życie, daje nam tę wolność, żeby opuścić kraj, rodzinę i pewne wygody. Z drugiej strony posłani do ludzi, których może sobie nie wybieraliśmy, których niekiedy nie rozumiemy do końca uczy nas pokory i wyzwala miłość, która poprzedza zrozumienie.

Po trzech dniach rekolekcji, ci których obowiązki jeszcze nie wzywały do powrotu, wybraliśmy się na górski spacer, zdobywając niedaleki pięciotysięcznik Tunari (5020m npm). Wyjeżdżaliśmy pokrzepieni na duchu, umocnieni wzajemną przyjaźnią i gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Wśród postulatów na przyszły rok dało się słyszeć pragnienie, by w tym dorocznym spotkaniu Polaków nie zabrakło obecności przynajmniej jednego z 3 polskich biskupów pracujących w Boliwii.

05

Mapa administracyjna Boliwii

Boliwia, serce geograficzne Ameryki Południowej, ma powierzchnię 1.098.581 km². 85% ludności jest katolicka, 10% protestancka. Większość ludności tubylczej, chociaż deklaruje się jako katolicy, praktykuje kulty synkretyczne, gdzie trwają głębokie powiązania z tradycyjną religią. Podczas XVI i XVII wieku była najbogatszym regionem kolonii hiszpańskiej, podczas gdy dzisiaj jest najbiedniejszym krajem Ameryki Południowej, z mocną nierównością pomiędzy klasami społecznymi i pomiędzy strefami miejskimi i wiejskimi. Chociaż nie podlega powracającemu głodowi, jak w innych krajach trzeciego świata, ponad połowa ludności żyje pod progiem nędzy. Średnia życia jest 60 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet, śmiertelność dzieci jest podwójna w stosunku do średniej kontynentu i można się spotkać z pracą nieletnich.
Do takiego kraju przyjeżdżają polscy misjonarze i misjonarki. Najpierw muszą oni stworzyć Kościół między ludźmi poprzez wspólną pracę czy nawiązywanie relacji międzyludzkich, a dopiero potem przystępować do budowy świątyni dla danej wspólnoty, jeśli takowej jeszcze nie ma. Sytuacja materialna w poszczególnych rejonach jest bardzo zróżnicowana. Z wysokim poziomem analfabetyzmu skutecznie walczą misjonarze i misjonarki poprzez systematyczny rozwój szkolnictwa. Mają swój duży wkład, jeśli chodzi o organizowanie pomocy medycznej dla mieszkańców.

07

Sucre – konstytucyjna stolica Boliwii

04

Nuestra Señora de La Paz - miasto w Boliwii, siedziba rządu

03

Zdjęcie satelitarne aglomeracji La Paz. Po lewej stronie przedmieście El Alto z wyraźnie widoczną drogą startową lotniska, po prawej, w dolinie rzeki widoczne jest La Paz

02

Cochabamba, Cordillera Tunari

01