01

Nie pytaj się, czy misje mają sens, ale gdzie jest Twoja misja. Pamiętaj – każdy misjonarz jest przede wszystkim świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii w kraju misyjnym, do którego wyjeżdża.

Ksiądz Wojciech Błaszczyk serdecznie zaprasza na spotkanie misyjne, które odbędzie się 26 lutego, w piątek, w godz. 18.00 - 19.00 w Duszpasterstwie Akademickim 5 przy ul. Skorupki 5.

Poprowadzą je członkowie Koła Misyjnego przy DA Węzeł i opowiedzą o swoich doświadczeniach z pracy wolontariackiej na Ukrainie.

Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

02