00

Zaczęło się 28 lipca 2013 r., kiedy Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro ogłosił, że następne w 2016 r. odbędą się w Krakowie. Na motto XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Ojciec Święty Franciszek wybrał słowa piątego z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Powiązanie Krakowa z tematem spotkania miało zaprowadzić młodych pielgrzymów do Iskry Miłosierdzia, która promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Oznaczało to, że wraz ze Światowymi Dniami Młodzieży przybędą również ich symbole: Krzyż i ikona Salus Populi Romani. Na zakończenie liturgii Niedzieli Palmowej w dniu 14 kwietnia 2014 roku na Placu św. Piotra odbyła się ceremonia przekazania znaków Światowego Dnia Młodzieży. Grupa młodych Brazylijczyków wręczyła krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani” swoim kolegom z Polski. Symbole te pielgrzymowały po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży.

01

02

03

04

Młodzi nieśli Krzyż i Ikonę zarówno do parafii i sanktuariów, miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary - szkół, zakładów poprawczych, więzień, szpitali. „To ważne dla naszych pacjentów, ta obecność krzyża i ikony, bo dla nich to są widoczne znaki miłosierdzia Pana. Oni tutaj bardzo na nie liczą. Tu całe rodziny modlą się Koronką, by wyprosić Boże Miłosierdzie dla cierpiących i konających. To są symbole Światowych Dni Młodzieży i mogłoby się wydawać, że to młodych nie dotyczy, ale na oddziałach onkologicznych czy paliatywnych wiek nie ma znaczenia. Można tu spotkać osoby starsze, ale i dwudziesto-, trzydziestoletnie, które muszą pożegnać się ze swoimi dziećmi i bliskimi. One mogą dziś ze swoich młodych barków złączyć ten krzyż z krzyżem Chrystusa”- takie słowa dało się słyszeć na korytarzach szpitalnych.
W święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia o godzinie 12.00 w Krakowie, na zakończenie Orszaku Trzech Króli, odbyła się premiera oficjalnego hymnu ŚDM Kraków 2016 autorstwa Jakuba Blycharza.

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Refren:
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie poprzedziły Dni w Diecezjach na które przybyli młodzi z całego świata wraz ze swoimi duszpasterzami. W naszej Diecezji trwały one od 19 do 25 lipca. Z wielką radością wspominamy pobyt młodych przedstawicieli z 62 krajów ze wszystkich kontynentów naszego globu. Dzielili się zarówno między sobą, jak i z nami wszystkimi swoją pełną entuzjazmu wiarą w Chrystusa.

Ksiądz abp Marek Jędraszewski w liście do diecezjan napisał: „Nasi goście pozostają pod wielkim wrażeniem gościnności i serdeczności, jakich doznali ze strony Komitetu Organizacyjnego ŚDM Archidiecezji Łódzkiej, duszpasterzy i licznej rzeszy wolontariuszy, a przede wszystkim ze strony rodzin, które przyjęły ich do swoich domów. Wielu biskupów z zagranicy, którzy byli najpierw w naszej Archidiecezji, po raz kolejny mówiło mi o tym i dziękowało w Krakowie, gdzieśmy się razem spotykali podczas wydarzeń związanych z ŚDM.”

Na koniec, ks. abp Marek Jędraszewski stwierdził: ”Przed nami stoi teraz niezmiernie ważne zadanie, aby ten wielki potencjał wiary, dobroci i życzliwości, który dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi i samych ŚDM wyzwolił się w nas wszystkich, został należycie wykorzystany i pomnożony dla dobra naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Starajmy się zachować w naszych sercach i w naszej pamięci wszystko to, co było u nas i w nas najpiękniejsze podczas tych ostatnich tygodni. Módlmy się o jak najwspanialsze i trwałe owoce ŚDM!”

Te obrazy zostaną z nami na długo.