00 

O sensie i znaczeniu Ośmiu Błogosławieństw w codziennym życiu, mówił podczas Mszy św. akademickiej sprawowanej w łódzkiej bazylice archikatedralnej ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, przyjechał do Łodzi na cotygodniową studencką „dziewiętnastkę”, na zaproszenie ks. dra Przemysława Góry, duszpasterza akademickiego „DA5” -„Dzisiejszym spotkaniem – mówi ks. Góra, chcemy rozpocząć cykl co dwumiesięcznych spotkań z różnymi ciekawymi osobami, które po Mszy św. akademickiej powiedzą kilka słów i odpowiedzą na pytania, zadawane przez obecnych w katedrze.” – dodaje duszpasterz.

-„Błogosławiony, znaczy szczęśliwy! – mówił w swojej homilii bp Solarczyk. Tylko pojawia się pytanie: z czego wynika to szczęście? Czy tylko z samego mechanicznego nakazu, oto ja ci błogosławię, a ty masz być szczęśliwy? Odpowiedź jest oczywista: nie! Bo gdy przypatrzymy się tym ośmiu sytuacjom, opisanym w ewangelii, to dobrze wiemy, że w tych sytuacjach, trudno odruchowo, w tak bardzo czysto ludzki sposób, być szczęśliwym. Chodzi tu o tajemnicę bliskości i obecności. Błogosławieństwo, to życzenie obecności Boga, która daje szczęście! – podkreślił biskup warszawsko – praski.

Ksiądz biskup zwrócił uwagę zebranych na to że –„obietnica Boga zawarta w Jego słowie, to nie jest coś, co może się kiedyś zrealizuje, ale jest to ten dar, który już trwa. Dziś w tej Eucharystii mamy okazję tę obietnicę potwierdzić, umocnić, rozwinąć w sobie. Niech to, co przyniesie ta Eucharystia dalej, a zawłaszcza wtedy, gdy będzie się zbliżała komunia św., kiedy podniosę przemienione życie każdego z nas mówiąc: oto Baranek Boży, życzę każdemu z nas, aby to była tak niesamowita, bardzo osobista chwila, którą przyjmijmy z całą otwartością, ubóstwem ducha i szczerością dziecka, jako ci, którzy w obliczu Boga zawsze będą ważni.”- zakończył.

Po błogosławieństwie, odbyła się druga część wieczornego spotkania zatytułowana: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Ksiądz biskup Solarczyk podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym powołania oraz spotkań z młodymi, którzy często stoją przed dylematem związanym z wyborem drogi swojego powołania. Był także czas, aby osobiście zadać pytanie księdzu biskupowi.

Na zakończenie,młodzież wręczyła księdzu biskupowi prezent, którym był kalendarz ze zdjęciami, z jego spotkań z młodymi.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)