00

W Wielki Czwartek w łódzkiej archikatedrze Ksiądz Biskup Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, wraz z biskupami i kapłanami przybyłymi z całej archidiecezji celebrował Mszę Świętą w tradycji Kościoła zwaną Mszą Krzyżma.

„Zanim rozpoczniemy Triduum Sacrum gromadzimy się w naszej łódzkiej katedrze na mszy świętej krzyżma, aby we wspólnocie razem z psalmistą wysławiać na wieki dobroć i łaskawość Boga” – zaznaczył biskup Marczak na początku liturgii. „Bóg sam wybiera swoje sługi, aby ich posłać aż po krańce ziemi”. „Bóg wybrał każdego z nas, do tej posługi, którą Kościół odczytał i potwierdził. Bóg sam obdarza nas mocą Swojego Bożego Ducha, abyśmy mogli głosić Dobrą Nowinę tzn. Ewangelię” – wskazał ksiądz biskup.

W homilii odwołując się do czytań liturgicznych biskup Marczak przypomniał, że słowa proroka Izajasza spełniły się w Jezusie z Nazaretu. „To w Nim Bóg pojednał nas z sobą i ofiarował nowy rok łaski”. Biskup mówił, że miłość Jezusa uwolniła nas od grzechów, a ten niezwykły dar sprawił, że mamy udział w Jego królowaniu.

Zwracając się do kapłanów biskup Marczak wskazał: „Drodzy bracia, proroctwo o Jezusie spełnia się także w nas. To On sam uczynił nas kapłanami to znaczy: uzdolnił nas do ofiarowywania naszego życia Bogu”.

„Bóg posyła także nas. Posyła nas i dziś. Idźcie i głoście – hasło roku duszpasterskiego wymownie o tym przypomina. Co więcej, będąc jednym z ostatnich poleceń Jezusa Zmartwychwstałego jednoznacznie nas do tego zobowiązuje” – mówił biskup.

Biskup wyjaśnił, że głoszenie Ewangelii oznacza przekazywanie wartości wiary chrześcijańskiej, przekazywanie nadziei. Jednak, aby Dobra Nowina mogła owocować, najpierw powinna zadziałać w życiu kapłanów. Wtedy głoszenie Słowa będzie miało moc przekonywania i prowadzenia do Jezusa.

„Dziękujemy dzisiaj Bogu za ten niezwykły dar, który niejednokrotnie przerasta nasze ludzkie możliwości. Chrystus przypomina nam, że moc naszego posługiwania pochodzi od Niego” – podkreślił biskup. „Uwielbiamy dzisiaj Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa za ten dar kapłaństwa, za wszelkie łaski, które dzięki naszemu posługiwaniu spływają na spieczoną i spragnioną ziemię potrzebującą ożywczego działania Ducha”.

Biskup administrator zaznaczył, że także kapłani potrzebują Bożego Miłosierdzia. Podziękował także kapłanom archidiecezji za ich oddaną służbę.

Podczas Eucharystii kapłani odnowili przyrzeczenia święceń kapłańskich.

Biskup Marczak pobłogosławił Olej Krzyżma, którym namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych i wyświęcanych kapłanów oraz Olej Chorych. Po liturgii oleje święte zostały przekazane księżom dziekanom z 27 dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.

Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)