00

- „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Jest to pytanie, które Jezus stawia podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy umył uczniom nogi. Czy my rozumiemy to wszystko, co czyni dla nas Jezus, podczas każdej Eucharystii? Czy pojmujemy prawdziwy i pełny sens tego zbawczego wydarzenia?– pytał, podczas wielkoczwartkowej liturgii bp Marek Marczak.

Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą pierwszą Eucharystię sprawowaną przez Chrystusa w Wieczerniku, Kościół rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego, to jest największych świąt w całym roku liturgicznym. Liturgii sprawowanej w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi, przewodniczył administrator Archidiecezji Łódzkiej.

O Passze Izraelitów, która była dla nich przejściem z niewoli do wolności Ziemi Obiecanej i Passze Chrystusa tj. Jego przejściu ze śmierci do życia, mówił w swojej homilii ks. bp Marek Marczak.

-„Dziś potrzeba nam świadomości przechodzenia Boga, Jego Paschy w naszym życiu. Potrzeba ufności w Jego obecność oraz zbawcze interwencje, działania. Jednocześnie potrzebujemy z naszej strony gotowości do pełnienia Jego nakazów, poleceń. Zaufania słowu Jego zbawczej woli, nawet jeśli mogłaby się wydawać trudna, czy wręcz pozbawiona ludzkiej logiki, czy możliwości racjonalnego wyjaśnienia.” – zaznaczył Pasterz.

Odnosząc się do święta Paschy, obchodzonego przez Jezusa w Wieczerniku, ksiądz biskup podkreślił, że „to właśnie w kontekście żydowskiego święta, Jezus ustanowił nową Paschę, nowe przejście Boga i nowe przejście człowieka – Eucharystię!”

Wskazał na to, że „Eucharystia jest sakramentem obecności Chrystusa. On jest rzeczywiście z nami i dla nas! To jest Jego Pascha. Jego przechodzenie. Jego nieustanne przychodzenie do człowieka, do świata i do nas. (…)Za każdym razem, gdy idziemy na Mszę świętą, gdy uczestniczymy we Mszy świętej, Bóg jest obecny w niej. Bóg przychodzi do nas i przechodzi przez nasze życie.” – dodał celebrans.

Ksiądz biskup nawiązując do dzisiejszej ewangelii, zwrócił uwagę, że gest umywania nóg uczniom przez Jezusa, „ z pewnością zaskoczył uczniów. Potwierdzają to słowo i postawa choćby apostoła Piotra. Jezus wykonał bowiem czynność sługi. Sam św. Jan interpretuje ten gest, jako wyraz miłości Chrystusa do uczniów.” – podkreślił.

Zwracając się do zebranych administrator Archidiecezji Łódzkiej powiedział: -„uczniowie, czyli my, jesteśmy zaproszeni, nawet więcej, zobowiązani do naśladowania swojego Pana i Nauczyciela. To właśnie od Niego mamy uczyć się bezgranicznej służby innym. Na tym polega nowe przykazanie, które daje uczniom, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On umiłował każdego, bez wyjątku!” – przypomniał Pasterz.

Po homilii, administrator Archidiecezji Łódzkiej, dokonał obrzędu Mandatum, umywając nogi dwunastu kapłanom, którzy koncelebrowali katedralną liturgię. Zwyczaj umywania nóg, jest obecny tylko w liturgii wielkoczwartkowej i nawiązuje do tego, co uczynił Jezus wobec swoich uczniów.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, która w tradycji Polskiej nazywana jest ciemnicą, gdzie pozostanie do celebracji liturgii na cześć Męki Pańskiej, w wielkopiątkowy wieczór.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)