00

„Wykonało się! – w ten sposób śmierć krzyżowa Chrystusa, staje się wydarzeniem, w którym spełnia się całe Jego życie. To dzięki krzyżowi, nabiera ono ostatecznego sensu, jako dzieło objawienia i jednocześnie zbawienia świata!” – mówił administrator Archidiecezji Łódzkiej, który przewodniczył liturgii na część Męki Pańskiej, sprawowanej łódzkiej katedrze.

Wielkopiątkowa liturgia, w odróżnieniu do innych sprawowanych w ciągu całego roku liturgicznego, rozpoczyna się w ciszy, a kapłan przewodniczący jej, kładzie się krzyżem na posadzce, w geście uniżenia i pokory.

Podczas liturgii słowa, która zawierała proroctwo Izajasza mówiące o Cierpiącym Słudze Jahwe, wierni mogli wysłuchać także Pasji wg. św. Jana – naocznego świadka wydarzeń z Golgoty, jedynego ucznia, który wraz z Matką Jezusa, stał pod krzyżem.

W homilii skierowanej do wiernych, ksiądz biskup Marek Marczak nawiązał do proroctwa Izajasza, odniósł je do Chrystusa, jako Tego, w którym to proroctwo się wypełnia. –„ To właśnie On wziął na siebie nasze grzechy i nasze słabości. Poniósł je na drzewo Krzyża, aby pozbawić ich mocy, odbierania człowiekowi życia. W Nim nasze słabości zostały ukrzyżowane, przybite raz na zawsze do drzewa krzyża, a wylana krew Jezusa, obmyła nas z grzechów!” – zaznaczył.

Biskup administrator zwrócił uwagę na to, że „krzyż Jezusa będący ofiarą przebłagalną, jest także wyrazem solidarności Jezusa ze wszystkimi ludźmi, zwłaszcza cierpiącymi. Bo został On doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo. I dlatego, może współczuć naszym słabościom!” – podkreślił.

-„Ostatnie słowo Jezusa – wykonało się – nie jest rozpaczliwym krzykiem cierpiącego człowieka, ale wyraża jego pełną świadomość że powierzone przez Ojca posłannictwo zostało doskonale wypełnione!”- dodał biskup administrator.

Kolejnym elementem wielkopiątkowej liturgii, była modlitwa powszechna. Najbardziej uroczysta w ciągu całego roku i najbardziej rozbudowana. Po jej zakończeniu, rozpoczęła się uroczysta Adoracja Krzyża.

Wprowadzenie krzyża odbyło się w trzech etapach. Licznie obecni w katedrze wierni, z czcią i pobożnością adorowali Drzewo Krzyża – „na którym zawisło Zbawienie świata”.

Na zakończenie liturgii na część Męki Pańskiej biskup administrator, w uroczystej procesji przeniósł Eucharystyczne Ciało Jezusa do Grobu Bożego, gdzie pozostanie aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)