00

23 kwietnia obchodzimy liturgiczne święto Świętego Wojciecha – biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski, ale także Patrona księdza Wojciecha Błaszczyka. Ksiądz Wojciech, przed podjęciem pracy w naszej parafii, przez cztery lata pracował wśród Boliwijczyków na odległym kontynencie Ameryki Południowej. Był misjonarzem, który, podobnie jak Św. Wojciech, niósł dobrą nowinę, aby ludzie ci „uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem”.

Obecnie, pracując w naszej parafii, obok wypełniania obowiązków wikariusza, w dalszym ciągu poświęca swój czas misjom. Zorganizował grupę wolontariatu misyjnego, która w ubiegłym roku zrealizowała swoją pierwszą skromną misję. Było nią poprowadzenie koloni dla ukraińskich dzieci z parafii ks. Stefana jedynego księdza naszej diecezji, pracującego na Ukrainie.

Dewizą ks. Wojciecha są słowa: „Nie pytaj się, czy misje mają sens, ale gdzie jest Twoja misja. Pamiętaj – każdy misjonarz jest przede wszystkim świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii w kraju misyjnym, do którego wyjeżdża.”

W niedzielę 23 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 12.30 modlić się będziemy w intencji ks. dr Wojciecha Błaszczyka, aby Dobry Bóg, napełnił Go wszelkim błogosławieństwem i łaską.

Księże Wojciechu, życzymy radości z pracy której się poświęcasz.

01