00

W stulecie pierwszych objawień fatimskich bp Marek Marczak zawierzył łódzki Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi. Administrator Archidiecezji łódzkiej przewodniczył uroczystemu nabożeństwu fatimskiemu w łódzkiej katedrze. Wierni modlili się przed figurką Matki Bożej Fatimskiej, która na co dzień znajduje się w ośrodku Caritas w Drzewocinach. W swoim słowie ksiądz biskup podkreślił, że zło tego świata nie dzieje się gdzieś poza nami, poza granicami naszego domu, kraju, gdzieś daleko – „ono zawsze zaczyna się w moim sercu”. Dlatego musimy odpowiadać na wezwanie Maryi do modlitwy, szczególnie różańcowej, odmawianej codziennie, w gronie rodziny, by w ten sposób Ona mogła dotrzeć do serc poszczególnych ludzi, do narodów i całego świata.

– Nasze modlitwy i pokuty powinniśmy ofiarować najpierw za samych siebie, bo to my potrzebujemy miłosierdzia – mówił Biskup Administrator. Przypomniał postać św. Jana Pawła II, który 30 lat temu, dokładnie w 70 rocznicę drugich objawień fatimskich – 13 czerwca 1987 roku – stał w tej łódzkiej katedrze, dzień zamachu w dniu objawień fatimskich i cudowne ocalenie Ojca Świętego przez Matkę Bożą. Wskazał na zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi naszej Ojczyzny i Narodu przez prymasa kard. Augusta Hlonda w 1946 roku oraz odnowienie tego zawierzenia przez polski Episkopat, które nastąpi 6 września tego roku w polskiej Fatimie – na zakopiańskich Krzeptówkach.

Zgromadzeni w archikatedrze wierni przeszli z zapalonymi świecami odmawiając różaniec w procesji do pięciu stacji: ołtarza Matki Bożej Różańcowej, pomnika ks. Ignacego Skorupki, tablicy katyńsko-smoleńskiej, pomnika św. Jana Pawła II i głównego katedralnego ołtarza. Na zakończenie Ksiądz Biskup odczytał akt zawierzenia.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)