00

W najbliższych dniach kontynuowane będą prace remontu dużej wieży katedry. Zdemontowany zostanie krzyż wieńczący dużą wieżę i największa gałka, ta u jego podstawy. Naprawie poddane zostaną elementy deskowania drewnem modrzewiowym i pokrycia blachą miedzianą górnej części hełmu. Zdemontowane też zostaną dwie gałki u podstawy hełmu wieży. Z małej wieży naprawie i konserwacji zostaną poddane miedziane gałki. Stan obecny wymienionych elementów wieży i rodzaj uszkodzeń można zobaczyć na załączonych fotografiach.