00

Kontynuowane są prace remontu dużej wieży katedry. Zdemontowany został krzyż wieńczący dużą wieżę i największa gałka, ta u jego podstawy. Naprawie poddane zostaną elementy deskowania drewnem modrzewiowym i pokrycia blachą miedzianą górnej części hełmu. Zdemontowane zostały dwie gałki u podstawy hełmu wieży. Z małej wieży naprawie i konserwacji zostaną poddane miedziane gałki. Stan obecny wymienionych elementów wieży i rodzaj uszkodzeń można zobaczyć na załączonych fotografiach.
Prace remontowe można prowadzić dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają trwające prace przy katedrze, składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać !”