Aktualności

00

Od niedzieli, 2 grudnia, można będzie nabywać poświęcone opłatki na wigilijny stół. Dostępne będą w kiosku parafialnym, w zakrystii i w kancelarii. Nie roznosimy opłatków po domach, ani nikt nie otrzymał takiego upoważnienia ze strony parafii.

Czytaj więcej...

00

– Nie dziękujemy dziś Bogu za machinacje polityków i układy przy stole dyplomatycznym, ale dziękujemy Bogu za wolnych ludzi, za wolnych Polaków, których pełny jest wiek XIX, ten, który nas prowadzi do wolności. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, podczas uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

00

Najstarszą polską pieśnią patriotyczną, sięgającą XIII wieku jest „Bogurodzica”. Śpiewało ją polskie rycerstwo i przed bitwą pod Grunwaldem (1410) i pod Chocimiem (1621). Z XIII wieku pochodzi także „Gaude Mater Polonia” napisana przez Wincentego z Kielczy, dominikanina. Została dedykowana św. Stanisławowi, pierwszemu z Polaków, który dostąpił łaski kanonizacji. Była także śpiewana na polach bitewnych jako modlitwa o wstawiennictwo, a także jako głosząca chwałę Polsce. Do nich w okresie Oświecenia dołączył „Hymn o miłości Ojczyzny” pióra późniejszego prymasa Polski Ignacego Krasickiego. Ostatecznie największą popularność uzyskał powstały pod koniec XVIII w. „Mazurek Dąbrowskiego”.

Czytaj więcej...

00

Na ile polscy politycy zdali egzamin w początkach naszej niepodległości? I czy dziś możemy się czegoś od nich nauczyć?

Czytaj więcej...

00

Była ambasadorką polskości w świecie, a po 1918 r. wychowywała młode pokolenia w wolnej ojczyźnie. Niestrudzona orędowniczka Polski, św. Urszula Ledóchowska.

Czytaj więcej...

00

II Światowy Dzień Ubogich obchodzić będziemy w niedzielę 18 listopada. W tegorocznym Orędziu Papież Franciszek napisał: „W ubiegłym roku w wielu diecezjach to doświadczenie wzbogaciło obchody pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Wielu odnalazło ciepło domu, radość świątecznego posiłku i solidarność tych, którzy zechcieli podzielić się stołem w prosty i braterski sposób.”

Czytaj więcej...

00

– W pierwszych dniach listopada, szczególnie w tej liturgii, jesteśmy przy tych, którzy odeszli. Modlimy się za nich, ale też pragniemy od nich zaczerpnąć pewnej mądrości, bo oni wiedzą jak jest, a nam się jeszcze wiele rzeczy wydaje, nas jeszcze wiele rzeczy potrafi skusić, omamić, oni już wiedzą jak jest! – tłumaczył ks. kan. Jacek Kacprzak.

Czytaj więcej...

00

Wymodlona i wywalczona wolność

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Czytaj więcej...

00

Naszą powinnością jest pielęgnować pamięć o ogromie cierpienia polskich dzieci pochodzących z terenu całej okupowanej przez Niemców Polski i uwięzionych w obozie koncentracyjnym w Łodzi przy ul. Przemysłowej.

Czytaj więcej...