Aktualności

00

W czasie I Kongresu Świętej Siostry Faustyny wygłoszono referaty związane z osobą Apostołki Bożego Miłosierdzia, Jej pobytem w Łodzi oraz Jej pobożnością i duchowością. Panel pierwszy zatytułowany był „Łódź – miasto wybrane przez Boga – Ziemia Obiecana w drugi „Rozeznanie, spowiednictwo, kierownictwo duchowe”.

Czytaj więcej...

00

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią.

Czytaj więcej...

00

Dnia 5 października br. – w święto Patronki Łodzi świętej Faustyny – w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się uroczystość nałożenia Księdzu Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi paliusza pobłogosławionego przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Paliusz jest znakiem jedności każdego metropolity z osobą i misją Następcy Piotra. Tego aktu dokona arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Ta ważna uroczystość dla najmłodszej stolicy metropolitalnej w Polsce i całego Kościoła łódzkiego rozpocznie się o godz. 18:30 procesją z relikwiami Świętej Faustyny z kościoła pod Jej wezwaniem do Bazyliki Archikatedralnej, w której o godz. 19:00 zostanie odprawiona koncelebrowana Msza Święta.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diakonów, kleryków i wiernych świeckich.

Wszystkich Archidiecezjan prosimy też, aby – w osobistych i wspólnotowych modlitwach – u Boga bogatego w miłosierdzie wypraszali dla naszego Pasterza wszelkie potrzebne łaski do owocnego wypełniania pośród nas Jego apostolskiej misji.

+ Marek Marczak
biskup pomocniczy

+ Ireneusz Pękalski
biskup pomocniczy

Do 2015 roku w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Ojciec św. nakładał arcybiskupom - metropolitą paliusze. Tego zaszczytu dostąpili dwaj poprzedni metropolici:
Arcybiskup Władysław Ziółek

001

oraz Arcybiskup Marek Jędraszewski

001

W 2015 r papież Franciszek wprowadził istotną zmianę do watykańskiego ceremoniału. Postanowił, że to nie on będzie nakładał arcybiskupom-metropolitom paliusze, czyli symbol więzi ze Stolicą Apostolską.

29 czerwca br. Arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał paliusz pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

001

Paliusz jest znakiem jedności każdego metropolity z osobą i misją Następcy Piotra. Aktu nałożenia paliusza, w katedrze łódzkiej, dokona arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

001


 

000

– Kiedy zaczynam czytać Pismo święte, Ono mnie czyta, Ono czyta moje życie, a ja zaczynam widzieć świat, tak jak widzi je Bóg. Słowo Boże jest dobre wtedy, gdy ktoś się rodzi i umiera, kiedy ktoś jest zakochany i jest po uszy w grzechu i wyjść nie może, Ono jest dobra na każde cierpienie! – mówił kardynał Krajewski.

Czytaj więcej...

00

Parafia św. Faustyny w Łodzi oraz Wydział Duszpasterstwa Kurii AŁ serdecznie zapraszają wszystkich na I Łódzki Kongres Św. Faustyny, który odbędzie się w dniach 4 i 5 października br. w Parafii Św. Faustyny w Łodzi przy Placu Niepodległości 1. W programie szereg paneli dyskusyjnych z udziałem wielu znamienitych prelegentów, którzy opowiedzą o życiu św. Faustyny i Orędziu Miłosierdzia Bożego, koncert ewangelizacyjny, posiłki dla uczestników gratis. Rejestracja uczestników poprzez stronę internetową www.faustyna.ewenea.pl, a także w dniu rozpoczęcia 4. października br. od godz. 8.30. przy kościele św. Faustyny w Łodzi. Szczegóły na plakacie wywieszonym w gablocie.

Czytaj więcej...

00

– Są ludzie, którzy ukazują ewangelię swoim życiem. Są ludzie, w których życiu widać ewangelię wypełnioną w ich osobie, w ich postępowaniu, w ich życiu. Dlatego czytamy dziś tę ewangelię o odnalezieniu Jezusa w świątyni, bo jesteśmy przekonani co do tego, że ona wypełniła się w osobie i w życiu św. Stanisława Kostki. W tej samej mierze ta ewangelia jest nam zadana, żeby i w naszym życiu mogła się ona spełnić! – mówił do młodych arcybiskup łódzki.

Czytaj więcej...

00

Caritas, przychodząc z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, prowadzi kampanię społeczną „Kromka chleba dla sąsiada”.

Czytaj więcej...

00

W niedzielę, 16 września, podczas Mszy świętej o godz 11.00, czterech chłopców zostało przyjętych do Chłopięcego Chóru Archikatedry Łódzkiej. Po rocznym przygotowaniu, ubraniu alby i złożeniu przysięgi stali się pełnoprawnymi członkami Chóru.

Czytaj więcej...

000

„Ofiara tych naszych braci i sióstr, córek i synów naszego Narodu, ma owocować. Najpierw w nas, wielkim umiłowaniem sprawy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ma owocować w nas umiłowanie Boga ponad wszystko. Ma owocować szukaniem dróg pokoju, przebaczenia, pojednania, rozwijania się wolnego Narodu. Ma owocować w nas szlachetnością”- mówił w swojej homilii ksiądz prałat Ireneusz Kulesza.

Czytaj więcej...

00

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" (Koh 3,1).

Czytaj więcej...