Aktualności

00

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władza ludowa wypowiedziała narodowi wojnę wprowadzając dekretem stan wojenny. Biskup Józef Rozwadowski od razu opowiedział się po stronie pokrzywdzonych, gdy wybuchł stan wojenny. Na jego wniosek i po apelu ojca Stefana Miecznikowskiego powstał ośrodek u jezuitów. I był to jeden z pierwszych tego typu punktów w kraju, który miał umocowanie formalne.

Czytaj więcej...

00

Przez cały okres Adwentu uczestniczymy w Mszy św. roratniej, która w naszej archikatedrze odprawiana jest od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.

Czytaj więcej...

00

W I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 roku, po raz dwudziesty czwarty rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w tym roku jest realizowane pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”.

Czytaj więcej...

00

Poświęcone opłatki na stół wigilijny można nabywać w katedralnym kiosku, a w dni powszednie również w kancelarii parafialnej.
Nie roznosimy opłatków po domach i żadna osoba nie otrzymała takiego upoważnienia.

Czytaj więcej...

00 

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś powołał do istnienia Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Bazylice Archidiecezjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi. Dokonał tego z uwagi na wzrastającą liczbę osób dorosłych, które nie zostały ochrzczone, w trosce o ich należyte przygotowanie do przyjęcia łaski wiary i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II.

Czytaj więcej...

00

W ubiegłym roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Pasterze Kościoła w Polsce wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonali w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Celem proklamacji aktu było świadome potwierdzenie wyboru Jezusa za Króla i Pana, poddanie się Jego Prawu, woli i władzy oraz wywyższenie Go we wszelkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego. Chodzi o podjęcie dzieła intronizacji Jezusa, którego realizacja domaga się solidnej pracy nad sobą i pracy apostolskiej, aby królestwo Chrystusa urzeczywistniało się w nas i pośród nas.

Czytaj więcej...

00

"Książka dla Kuby". Zbieramy dobre książki, niepotrzebne w domach. Wystawimy je w najbliższą niedzielę na kiermaszu misyjnym razem z rozmaitymi pamiątkami misyjnymi, kalendarzami adwentowymi, wieńcami - wszystko hand made przez członków Akademickiej Grupy Misyjnej. Pieniądze zarobione w ten sposób przeznaczamy na zorganizowanie wyjazdu wolontariackiego na Kubę. W sierpniu 8 osób wybiera się na 5 tyg. na Kubę, na wolontariat we współpracy z ss. Misjonarkami Klaretynkami.

Czytaj więcej...

00

– Otwórz dłoń dla ubogich, a także swoje ramiona! Spotkaj się z nim, popatrz mu w oczy, podaj mu rękę, a jeśli trzeba przytul go! Otworzyć ramiona i dłoń dla ubogiego – to wymaga męstwa! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Czytaj więcej...

00

– Zróbmy wszystko co możliwe, aby nasz patriotyzm był patriotyzmem spotkania, wtedy będzie też zdolnością do dawania i nie tylko do dawania jakiegoś grosza, jałmużny rzuconej komuś, tylko do spotkania oko w oko, dłoń w dłoń, osoba z osobą. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, podczas uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

00

Zapraszamy na spektakl "Przywracajmy nadzieję...", który zorganizowały osoby konsekrowane wraz z przyjaciółmi.

Czytaj więcej...