Aktualności

23

W środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy w archikatedrze XXIII Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Paweł z myślą o ludziach chorych i cierpiących.

Czytaj więcej...

06

W niedzielę, 8 lutego, w naszej parafii rozpoczął trzymiesięczną posługę diakon Przemysław Dominiak. Zakończy ją 9 maja, aby mógł złożyć ostatni egzamin i uczestniczyć w rekolekcjach przed otrzymaniem święceń kapłańskich.

Czytaj więcej...

00

Od niedzieli 08 lutego, przez dwa tygodnie, w naszym kościele można oglądać wystawę poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Ekspozycję z okazji 30-tej rocznicy śmierci Kapelana „Solidarności" przygotował Marek Piotrowski – przyjaciel księdza Jerzego oraz organizator i wieloletni szef służby informacyjnej przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Czytaj więcej...

01

W Łodzi istnieje od 15 grudnia 1991 roku Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej. Od początku działalności udzielił pomocy 1143 matkom i 2500 dzieciom.

Czytaj więcej...

01

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa.Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Czytaj więcej...

00

W nawiązaniu do listu Pasterza Archidiecezji w katedrze dniem modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, Synod Biskupów i rodzinę był poniedziałek 2 lutego br.

Czytaj więcej...

01

„A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»" (Mt 9, 36-38).

Czytaj więcej...

01

Przedstawiamy dwa zakony świeckie działające w naszej Archikatedrze.

Czytaj więcej...

00

Ofiarowanie Pańskie – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa).

Czytaj więcej...

08

W niedzielę, 25 stycznia 2015 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski spotkał się z Rycerzami Zakonu Jana Pawła II i naszymi rodzinami na wspólnym opłatku. Obecni byli także: kapelan Chorągwi katedralnej, proboszcz ks. Prałat Ireneusz Kulesza i księża wikariusze.

Czytaj więcej...