Aktualności

01

Podobnie jak w roku ubiegłym także i teraz zapraszamy na Gorzkie Żale do Bazyliki Archikatedralnej w I, III i V niedzielę Wielkiego Postu (22 lutego, 8 i 22 marca) o godz. 18.00. Tradycyjne melodie zostały opracowane na chór i zespół instrumentalny.

Czytaj więcej...

00

Kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w Katedrze z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, odbyło się w piątek, tj. 13 lutego br. w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej o godz. 19:30. Na spotkanie przybyło wielu wiernych z terenu miasta Łodzi, a przede wszystkim licznie zebrane osoby zakonne z wielu zgromadzeń.

Czytaj więcej...

01

W najbliższy czwartek 19 lutego w łódzkiej archikatedrze odbędą się uroczystości upamiętniające gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca". Głównym punktem będzie Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego o godz. 18.

Czytaj więcej...

01

Pierwszy dzień Wielkiego Postu. Tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

01

O Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz do zgromadzonych księży proboszczów w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Czytaj więcej...

23

W środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy w archikatedrze XXIII Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Paweł z myślą o ludziach chorych i cierpiących.

Czytaj więcej...

06

W niedzielę, 8 lutego, w naszej parafii rozpoczął trzymiesięczną posługę diakon Przemysław Dominiak. Zakończy ją 9 maja, aby mógł złożyć ostatni egzamin i uczestniczyć w rekolekcjach przed otrzymaniem święceń kapłańskich.

Czytaj więcej...

00

Od niedzieli 08 lutego, przez dwa tygodnie, w naszym kościele można oglądać wystawę poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Ekspozycję z okazji 30-tej rocznicy śmierci Kapelana „Solidarności" przygotował Marek Piotrowski – przyjaciel księdza Jerzego oraz organizator i wieloletni szef służby informacyjnej przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Czytaj więcej...

01

W Łodzi istnieje od 15 grudnia 1991 roku Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej. Od początku działalności udzielił pomocy 1143 matkom i 2500 dzieciom.

Czytaj więcej...

01

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa.Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Czytaj więcej...