Aktualności

000

„Ofiara tych naszych braci i sióstr, córek i synów naszego Narodu, ma owocować. Najpierw w nas, wielkim umiłowaniem sprawy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ma owocować w nas umiłowanie Boga ponad wszystko. Ma owocować szukaniem dróg pokoju, przebaczenia, pojednania, rozwijania się wolnego Narodu. Ma owocować w nas szlachetnością”- mówił w swojej homilii ksiądz prałat Ireneusz Kulesza.

Czytaj więcej...

00

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem" (Koh 3,1).

Czytaj więcej...

00k

We wtorek, 18 września, w dzień Odpustu Msze święte rano odprawione zostaną o godz. 7.00, 8.00. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita. Na godz. 16.00 Ks. Abp zaprasza młodzież szkół średnich. W Odpust nie będzie mszy św. o godz. 17.00.

Czytaj więcej...

00

Podczas sesji synodalnej, 22 września (sobota), Mszę św. w katedrze, o godz.12.00 odprawi Ks. Kard. Konrad Krajewski, który wygłosi również homilię. Ks. Kardynał wędrował wprawdzie z nami w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę; niemniej nie miał jeszcze okazji przewodniczyć Eucharystii w naszej katedrze po swojej nominacji kardynalskiej w czerwcu b.r. Będą to więc dla niego – i dla nas (!) – swoiste „prymicje” w naszej Archidiecezji.

Czytaj więcej...

01

14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Związane jest ono z wydarzeniem odnalezienia przez cesarzową Św. Helenę relikwii Krzyża, na którym zmarł Jezus.

Czytaj więcej...

00

Jutro, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy go z Bożym błogosławieństwem. Zapraszamy, więc dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i katechetów na godz. 8.00 na Eucharystię.

Czytaj więcej...

00

3 września w liturgii Kościół wspomina się św. Grzegorza I Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Był papieżem modlitwy i wybitnym teologiem. Pozostawił po sobie liczne dzieła literackie. Uporządkował muzykę kościelną poprzez stworzenie chorału gregoriańskiego. To od niego wziął się zwyczaj odprawiania Mszy św. gregoriańskich. Św. Grzegorz Wielki jest również patronem Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego.

Czytaj więcej...

00

Uroczystość z udziałem głowy państwa, związana z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbyła się na tczewskim skwerze Bohaterów Szymankowa, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca polskich celników i kolejarzy zabitych przez Niemców 1 września 1939 r.

Czytaj więcej...

00

W tym roku mija 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. W wyniki działań wojennych oraz okupacji zajętych terenów masowo ginęli ludzie, niszczono kulturę i dziedzictwo narodowe, kościoły zamieniano na magazyny, księży wysyłano do obozów koncentracyjnych. Nie ma rodziny w Polsce, która nie byłaby dotknięta złowrogimi skutkami wojny.

Czytaj więcej...

00

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

Czytaj więcej...