Aktualności

00

– Otwórz dłoń dla ubogich, a także swoje ramiona! Spotkaj się z nim, popatrz mu w oczy, podaj mu rękę, a jeśli trzeba przytul go! Otworzyć ramiona i dłoń dla ubogiego – to wymaga męstwa! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Czytaj więcej...

00

– Zróbmy wszystko co możliwe, aby nasz patriotyzm był patriotyzmem spotkania, wtedy będzie też zdolnością do dawania i nie tylko do dawania jakiegoś grosza, jałmużny rzuconej komuś, tylko do spotkania oko w oko, dłoń w dłoń, osoba z osobą. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, podczas uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

00

Zapraszamy na spektakl "Przywracajmy nadzieję...", który zorganizowały osoby konsekrowane wraz z przyjaciółmi.

Czytaj więcej...

00

W sobotę, 11 listopada, w Święto Niepodległości, o godz. 10.00 w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego w intencji Ojczyzny oraz za wszystkich tych, którzy utracili życie w Jej obronie. Niech w tym dniu połączy nas wspólne dziękczynienie z dobro, któremu na imię Polska.

Czytaj więcej...

00

I Światowy Dzień Ubogich obchodzić będziemy w niedzielę 19 listopada. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi ten dzień, aby – jak pisze w swoim orędziu – „wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. (…) Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli – pisze Ojciec Święty – do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”.

Czytaj więcej...

00

Zwyczaj odbywania ingresu wywodzi się z praktyki prawa rzymskiego. Według niego wejście do budowli, czy posiadłości oznaczało wejście w jej posiadanie, możliwość zarządzania i dysponowania nią. Taki ingres wymagał również przedstawienia się ludowi oraz zakomunikowania programu działania. Zwyczaj ingresu, który był praktykowany w Cesarstwie Rzymskim, wywarł wpływ na ceremonie związane z obejmowaniem i sprawowaniem zarówno władzy świeckiej, jak i rozpoczęciem posługi przez biskupa w diecezji. W Kościele do dzisiaj pozostał zwyczaj ingresu, czyli jak nazywa go „Caeremoniale Episcoporum”, przyjęcia biskupa w jego kościele katedralnym. Poszczególne części liturgii związanej z objęciem diecezji przez biskupa wymownie uświadamiają, że nowy biskup rozpoczyna pełnienie swojej posługi, której głównymi zadaniami jest głoszenie słowa Bożego (nauczanie), celebrowanie liturgii (uświęcanie) oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia (pasterzowanie).

Czytaj więcej...

00

W niedzielę, 5 listopada, w naszym kościele ks. Davidiw Okullu z SORUDEO z Ugandy i pan Krzysztof Błażyca, redaktor Gościa Niedzielnego, złożyli świadectwo o pracy Kościoła w Ugandzie doświadczonej ponad 20-letnią wojną.

Czytaj więcej...

00

Zaraz po ogłoszeniu nominacji na Metropolitę Łódzkiego Abp Grzegorz Ryś w rozmowie z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski ks. Pawłem Rytel-Andrianikiem powiedział:

„– Trzeba zacząć od tego, że Kościoła w Łodzi to ja się będę musiał dopiero nauczyć. Więc moim zadaniem będzie najpierw słuchać, patrzeć, rozmawiać. W Łodzi byłem kilka razy w życiu. Na szczęście nie jestem pierwszym biskupem w Łodzi, tylko siódmym, więc na miejscu jest z kim rozmawiać. Są oczywiście ci, którzy ten Kościół tworzą. To jest dla mnie punktem wyjścia.

Czytaj więcej...

00

Metropolita Łódzki, abp Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Czytaj więcej...

00

O tym jak doszło do podniesienia kościoła św. Stanisława Kostki w Łodzi do rangi katedry, dowiadujemy się z Kroniki Parafii Katedralnej: „Po odzyskaniu niepodległości kościół św. Stanisława Kostki staje się miejscem obchodów i uroczystości narodowych, które się w tym okresie w jego murach odbywały, o czym świadczą liczne tablice pamiątkowe z okazji tych uroczystości ufundowane.

Czytaj więcej...