Aktualności

00

Witaj, majowa jutrzenko (znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina) to pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.

Czytaj więcej...

00b

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto patronalne Caritas w Polsce, w łódzkiej archikatedrze odprawiona została Msza święta dziękczynna, za dzieła charytatywne i wszystkich dobrodziejów Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W uroczystej liturgii udział wzięli podopieczni, wolontariusze i pracownicy łódzkiej Caritas.

Czytaj więcej...

00

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

Czytaj więcej...

00

Kiedy Jan Paweł II przybył do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 07 czerwca 1997, wypowiedział proste, ale bardzo ważne słowa: „Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże — owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej siostry Faustyny. Jest to orędzie jasne, czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała błogosławiona: «Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą» (Dzienniczek, z. II). A jeżeli szczerym sercem odpowie: «Jezu, ufam Tobie!», znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.”

Czytaj więcej...

00

23 kwietnia obchodzimy święto św. Wojciecha, patrona naszej Ojczyzny, archidiecezji gnieźnieńskiej i pierwszej stolicy Polski.

Czytaj więcej...

00

23 kwietnia obchodzimy liturgiczne święto Świętego Wojciecha – biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski, ale także Patrona księdza Wojciecha Błaszczyka. Ksiądz Wojciech, przed podjęciem pracy w naszej parafii, przez cztery lata pracował wśród Boliwijczyków na odległym kontynencie Ameryki Południowej. Był misjonarzem, który, podobnie jak Św. Wojciech, niósł dobrą nowinę, aby ludzie ci „uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem”.

Czytaj więcej...

00

„Kiedy gromadzimy się na tej Wielkanocnej Eucharystii, naśladujemy Marię Magdalenę oraz apostołów z dzisiejszej Ewangelii, którzy pierwszego dnia po szabacie tj. w niedzielę, udali się do grobu Chrystusa. Podobnie jak oni, przychodzimy i widzimy, że kamień został odsunięty, a grób jest pusty, gdyż nie ma w nim ciała Jezusa ukrzyżowanego.” – mówił administrator Archidiecezji Łódzkiej.

Czytaj więcej...

00

„Oto Wielka Noc Jezusa – Mesjasza. Noc przejścia ze śmierci do życia. Pascha Chrystusa. Radosna nowina Boga dla każdego z nas.” – mówił podczas Wigilii Paschalnej w łódzkiej katedrze ksiądz biskup Marek Marczak, administrator archidiecezji Łódzkiej.

Czytaj więcej...

00

Umiłowani Archidiecezjanie!

„Otwórzmy Panu nasze zapieczętowane groby – każdy z nas je zna – aby wszedł Jezus i obdarzył nas życiem; zanieśmy do Niego kamienie uraz i głazy przeszłości, ciężkie skały słabości i upadków” (Papież Franciszek, Homilia, Wigilia Paschalna 2016 roku).

Czytaj więcej...

00

„Wykonało się! – w ten sposób śmierć krzyżowa Chrystusa, staje się wydarzeniem, w którym spełnia się całe Jego życie. To dzięki krzyżowi, nabiera ono ostatecznego sensu, jako dzieło objawienia i jednocześnie zbawienia świata!” – mówił administrator Archidiecezji Łódzkiej, który przewodniczył liturgii na część Męki Pańskiej, sprawowanej łódzkiej katedrze.

Czytaj więcej...