00

W polską tradycję w okresie Bożego Narodzenia wrosło kolędowanie. Należy zauważyć, że nie tylko naród polski szczyci się swymi kolędami. Mają Niemcy swoje Weihnachtslieder, Rosjanie swoje koliady, zaś Francuzi śpiewają swoje Noëls.

Niektóre z kolęd, jak niemiecka „Cicha Noc", czy też kolędy francuskie są także bardzo piękne i pociągające. Ale chyba nigdzie pośród innych narodowości te bożonarodzeniowe pieśni nie stały się czymś tak bardzo „narodowym", tak bardzo przez cały naród ukochane i z pietyzmem pielęgnowane, jak w Polsce.

Zapadłszy w duszę Polaka w latach dziecięcych, kolęda towarzyszyła mu wiernie w dalszej drodze życiowej. Ileż to razy dawała mu chwile szczęścia, choćby tylko przez oderwanie od nędzy i szarości codziennej rzeczywistości i przeniesienie w zupełnie inny wymiar. Na obczyźnie dawała mu wrażenie ojczyzny, przenosząc duszę utęsknioną do oddalonego kraju rodzinnego. Szła z wygnańcami na Sybir, i tam osładzała im straszną dolę. W czasie dwu wojen światowych była wierną towarzyszką polskiego żołnierza na drogach frontowych.

Istotnym powodem, że dla Polaków kolęda stała się czymś tak cennym, jest ten, że jej rozwój poszedł dziwnie szczęśliwą drogą. Na drodze swego dojrzewania przesiąkła ona na wskroś całym szeregiem bardzo charakterystycznych pierwiastków duszy narodowej. Zawarła się w niej w niej – zarówno w tekście, jak i melodii – dostojność i skupienie duchowe, bujny sarmacki temperament, słowiańska zaduma i tęsknota, rzewność i czułość, wesołość i melancholia zarazem.

Najpiękniej kolędy brzmią w kościele.

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 2016 r., otrzymaliśmy duchowy pokarm – koncert kolęd w wykonaniu chóru HARMONIA z Łodzi. 
Koncert kolęd poprowadził - dyrygent – Jerzy Rachubiński

Recytacja tekstów -Marek Targowski, aktor Teatru LOGOS