00

POLISH CAMERATA SWOJEMU MIASTU w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Zapraszamy na koncert 17 listopada (sobota) 2018 r. godz. 19.00 w Archikatedrze p.w. św. Stanisława Kostki, ul. Piotrkowska 265.

W programie:

K. Kurpiński – Uwertury do oper: Zamek na Czorsztynie, Calmora, Dwie chatki,
Fuga e coda Jeszcze Polska nie zginęła

Koncert klarnetowy B-dur
Robert Stefański – klarnet

ORKIESTRA KAMERALNA POLISH CAMERATA
MAREK GŁOWACKI – dyrygent

01

Marek Głowacki - dyrygent i pianista, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Uczestniczył w Internationale Bach-Akademie, prowadzonej przez wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantorowej prof. dr h.c. Helmutha Rillinga. Dyrektor naczelny i artystyczny Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. W roku 2010 został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2012 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Organizator koncertów i festiwali muzycznych. Jest także autorem prac naukowych z dziedziny retoryki muzycznej, opisujących największe dzieła muzyki oratoryjnej.

Orkiestra Kameralna Polish Camerata powstała w 1990 roku z inicjatywy uznanego polskiego wiolonczelisty i pedagoga prof. Stanisława Firleja. Zespól składa się z muzyków Filharmonii im A. Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W swoim repertuarze posiada utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów od baroku do współczesności, specjalizując się w wykonawstwie wielkich form oratoryjno-kantorowych, wystawianych z powodzeniem we współpracy ze znakomitym Zespołem Wokalnym All Antico. Z orkiestrą występowali tak znamienici soliści jak: Eugene Indijć, Anna Fedorova, Piotr Pławner, Krzysztof Jakowicz, Marta Boberska, Urszula Kryger, Czesław Gałka, Piotr Kusiewicz, Ryszard Minkiewicz, a także znany aktor Bronisław Wrocławski. W roku 2010 w związku z jubileuszem
20-lecia powstania orkiestry, zespół otrzymał Odznakę Honorową - Zasłużony dla Kultury Polskiej.