00

Zapraszamy do archikatedry na koncerty z cyklu Polish Camerata Swojemu Miastu, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego w ramach projektu „Sturm und Drang w europejskiej i polskiej Muzyce XVIII wieku”:

30 KWIETNIA (niedziela) 2017 r. godz. 20.00

  • W.A. MOZART - Symfonia g-moll KV183
  • W.A. MOZART - Adagio i Fuga c-moll KV 546
  • W.A. MOZART - Symfonia g-moll KV 550

6 MAJA (sobota) 2017 r. godz. 19.00

  • F.SCHUBERT - IV Symfonia c-moll D.417
  • F.SCHUBERT - V Symfonia B-dur D. 485

Marek Głowacki - dyrygent i pianista, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Uczestniczył w Internationale Bach-Akademie, prowadzonej przez wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantorowej prof. dr h.c. Helmutha Rillinga. Dyrektor naczelny i artystyczny Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. W roku 2010 został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2012 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Organizator koncertów i festiwali muzycznych. Jest także autorem prac naukowych z dziedziny retoryki muzycznej, opisujących największe dzieła muzyki oratoryjnej.

Orkiestra Kameralna Polish Camerata powstała w 1990 roku z inicjatywy uznanego polskiego wiolonczelisty i pedagoga prof. Stanisława Firleja. Zespól składa się z muzyków Filharmonii im A. Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W swoim repertuarze posiada utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów od baroku do współczesności, specjalizując się w wykonawstwie wielkich form oratoryjno-kantorowych, wystawianych z powodzeniem we współpracy ze znakomitym Zespołem Wokalnym All Antico. Z orkiestrą występowali tak znamienici soliści jak: Eugene Indijć, Anna Fedorova, Piotr Pławner, Krzysztof Jakowicz, Marta Boberska, Urszula Kryger, Czesław Gałka, Piotr Kusiewicz, Ryszard Minkiewicz, a także znany aktor Bronisław Wrocławski. W roku 2010 w związku z jubileuszem
20-lecia powstania orkiestry, zespół otrzymał Odznakę Honorową - Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wstęp wolny!

Koncert dofinansowano ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
Sponsor generalny AFLOFARM
KONCERTY - 30 KWIETNIA I 6 MAJA