Komunikaty duszpasterskie

29 listopad 2020

Dzisiaj - podczas Mszy św. o godz. 7.00, zostały poświęcone: wieniec adwentowy, świeca-roratka i opłatki na wigilijny stół. Opłatki można nabywać w katedralnym kiosku, a w dni powszednie również w kancelarii parafialnej. Nie roznosimy opłatków po domach i żadna osoba nie otrzymała takiego upoważnienia.
- o godz. 18.00 odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe.

Adwent – to oczekiwanie i tęsknota Marana Tha, Przyjdź, Panie Jezu. Dla dzieci z klas trzecich jest to szczególny Adwent, bo w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa w maju roku przyszłego, w I Komunii świętej. Z tego powodu niech z radością włączą się wraz z najbliższymi w Roraty, które odprawiane będą o godz. 7.00. Na Roraty przynośmy ze sobą świece lub lampiony.

W dniu 26 listopada br. w wydanym dekrecie, adresowanym do ks. mgr Adama Kubika, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś m. in. napisał: „Zwalniam niniejszym Przewielebnego Księdza magistra z dniem 5 grudnia br. z obowiązków wikariusza parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Łodzi i z tym samym dniem na mocy kanonu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego mianuję go proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeroniach.” Księdzu Adamowi gratulujemy, iż po 5 latach ofiarnej pracy duszpasterskiej w archikatedrze zostaje proboszczem. Chociaż, zapewne nam wszystkim, tęskno będzie za jego uśmiechem i uczynną postawą,

pełną otwartości do wiernych, to jednak dołączamy się do jego radości, iż zostaje proboszczem w pięknej parafii w Żeroniach, niedaleko Tuszyna. Ksiądz Adam obowiązki proboszcza w nowej parafii ma objąć 6 grudnia, dlatego w najbliższą sobotę, zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę św. o godz. 12.00 by podziękować ks. Adamowi.

W tym tygodniu przypada:

- I czwartek miesiąca. O godz. 17.30 zostanie odprawiona „Godzina święta” w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele,

- I piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające NSJ o 8.30 i 17.30,

- I sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP odprawiona zostanie o godz. 8.00, a po niej nabożeństwo I sobotnie. O godz. 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, i adoracja do godz. 15.00.

Caritas organizuje akcję charytatywną po nazwą: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom.

W kiosku w głównej kruchcie katedry jest do nabycia prasa katolicka.

Snem śmierci zasnęli: + Krystyna Salska i Jan Skalski.
„Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie!”

ks. prałat Ireneusz Kulesza
Proboszcz

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.
2. Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.
3. Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

4. Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

5. Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.
W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

6. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

7. Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych.

8. Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych
w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.

9. Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.

10. Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

11. Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania
lub
Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii katedralnej w Łodzi
prowadzi kursy przygotowujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 725 630 577 i 885 555 020

W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii miejsca zamieszkania, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania.
Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem na godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „SAKRAMENT BIERZMOWANIA” – wzór druku poniżej (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

bierzmowanie

 

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

Sakrament bierzmowania w Archikatedrze Łódzkiej:

12 lutego 2021r. - bp Ireneusz Pękalski

12 marca 2021r. - abp Grzegorz Ryś

9 lipca 2021r. - bp
13 sierpnia 2021r. - bp Marek Marczak

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za ofiary składane na tacę, a także przekazane na konto bankowe katedry.

 Uczestniczącym we Mszach św. przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk, zachowaniu odległości i zasłaniania ust i nosa w katedrze.

 

 RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 9
90-458 ŁÓDŹ
BANK PEKAO S.A. V O/ŁÓDŹ 29124015451111000011676274


 

Pandemia nadal trwa. Przestrzeganie zaleceń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa, to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także stosowanie w praktyce ewangelicznej zasady miłości bliźniego i troski o dobro wspólne. Zakrywanie ust i nosa, w miejscach określonych przez służby sanitarne - w tym w kościołach i kaplicach - jest prostym gestem, który świadczy o odpowiedzialności i dojrzałości. Podobnie przestrzeganie zasad higieny, m.in. dezynfekcja rąk, to zachowania, które pokazują nasze podejście do ewangelicznej zasady miłości bliźniego. W dalszy ciągu zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby pragnące przyjąć Komunię św. bezpośrednio do ust proszone są o podchodzenie w drugiej kolejności.

Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.


Terminy 2020 r.:
- 11 grudnia – Bp Marek Marczak


Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

Komunikaty duszpasterskie - pobierz