Komunikaty duszpasterskie

05 kwiecień 2021

W I i II dzień Świąt Wielkanocnych porządek mszy świętych niedzielny. W Wielkanoc Sumę o godz. 12.30 odprawi ks. abp Grzegorz Ryś, w drugi dzień Świąt - ks. bp Ireneusz Pękalski.

Z racji sanitarnych ograniczeń nadal obowiązuje obecność na Mszach św. co najwyżej 75 osób. Starajmy się przeżyć Święta poprzez włączenie się duchowe w transmitowane Eucharystie. Każdy dzień oktawy Wielkanocy możemy przeżywać jak jeden świąteczny dzień. Dlatego zachęcamy, abyście – drodzy siostry i bracia - w ciągu najbliższych dni znaleźli czas na Eucharystię.

Trwa nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Codziennie o godz. 15.00 starajmy się w katedrze, bądź w domu, odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia.

10 kwietnia przypada 11. rocznica Katestrofy Smoleńskiej. O godz. 18.00 ks. abp Grzegorz Ryś przewodniczyć będzie Mszy świętej.

W drugi dzień świąt Wielkanocy odbywać się będzie zbiórka ofiar do puszek na budowę Centrum Studiów im. Jana Pawła II w Łodzi.

W najbliższy piątek, z okazji na oktawę Wielkanocy, postu nie ma.

Serdecznie dziękujemy panu Witoldowi Skrzydlewskiemu za udekorowanie katedry kwiatami.

W kiosku w głównej kruchcie katedry dostępna jest świąteczna prasa.

 

Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za wpłaty na konto bankowe parafii

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
90-458 ŁÓDŹ, UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 9
BANK PEKAO S.A. V O/ŁÓDŹ 29124015451111000011676274

 

Przy Obrazie Świętego Józefa znajdują się obrazki z modlitwą o ustanie pandemii. Zachęcamy do odmawiania tej modlitwy.

 

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI
Łódź, dnia 23 marca 2021 roku
Abp–1.1-1183/2021

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż̇ zagrożenie zdrowia i życia spowodowane panująca epidemią, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 10 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej a także osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Uroczystości Triduum Paschalnego będą transmitowane z naszej archikatedry miedzy innymi przez Łódzki oddział TVP 3.

W duchu powyższych decyzji, proponuję, aby podobnie jak w poprzednim roku, pokarmy na stół wielkanocny pobłogosławić w gronie rodzinnym. Możliwe jest także skorzystanie z tego błogosławieństwa w kościołach z zachowaniem, jednakże wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych.

W związku z trwającym czasem Komunii świętej wielkanocnej usilnie zachęcam do przystępowanie do sakramentu pojednania i pokuty, a księży proszę o jak najszersze umożliwienie korzystania z niego w dni powszednie i świąteczne.

 Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii

 

 

Wstęp do modlitwy o ustanie pandemii

8 grudnia 2020 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem Świętego Józefa.
Dlatego też, w obliczu ciągle trwającej pandemii wirusa covid-19, pragniemy zachęcić Was – drodzy Siostry i Bracia – do włączenia się w odmawianie specjalnie ułożonej przez Papieża modlitwy do Świętego Józefa. Modlitwę tę odmawiać będziemy w katedrze na zakończenie niedzielnych Eucharystii.
Dodatkową okazją jest trwający Jubileusz 100. rocznicy istnienia Kościoła Łódzkiego, którego głównym patronem jest właśnie Święty Józef, czczony w archikatedrze w Obrazie i środowej Nowennie.
W dawnych wiekach, kiedy epidemie nawiedzały różne kraje i dziesiątkowały narody, modlono się, a na koniec fundowano kościoły, kaplice, bądź ołtarze wotywne.
W podziękowaniu Opatrzności Bożej za ustanie pandemii darem wspólnoty wiernych dla archikatedry niech będzie wykonanie rzeźby figur Świętej Rodziny z Betlejem. Propozycja figur znajduje się na okolicznościowym roll up obok obrazu św. Józefa.
Ponieważ - artyści potrzebują ok. 6 miesięcy na wykonanie i na położenie bogatej polichromii nawiązującej do pozostałych figur katedry, ostateczny termin zakładany jest – Boże Narodzenie 2022 roku. Obchodzić będziemy wówczas 100. rocznicę konsekracji świątyni, co stanie się dodatkową okazją, aby ofiarować nasz wspólny dar Dobremu Bogu.
Modlitwę o ustanie pandemii jak i cegiełkę znajdziemy na obrazkach wyłożonych obok na stoliku.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Terminy 2021 r.:

kwiecień, maj, czerwiec – brak
9 lipca – bp Ireneusz Pękalski
13 sierpnia – bp Marek Marczak

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 i 15.00 -17.00, w soboty w godz. 9.00 - 12.00. Informacja
o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem na godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „SAKRAMENT BIERZMOWANIA” – wzór druku poniżej (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

bierzmowanie

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za ofiary składane na tacę, a także przekazane na konto bankowe katedry.

Pandemia nadal trwa. Przestrzeganie zaleceń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa, to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także stosowanie w praktyce ewangelicznej zasady miłości bliźniego i troski o dobro wspólne. Zakrywanie ust i nosa, w miejscach określonych przez służby sanitarne - w tym w kościołach i kaplicach - jest prostym gestem, który świadczy o odpowiedzialności i dojrzałości. Podobnie przestrzeganie zasad higieny, m.in. dezynfekcja rąk, to zachowania, które pokazują nasze podejście do ewangelicznej zasady miłości bliźniego. W dalszy ciągu zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby pragnące przyjąć Komunię św. bezpośrednio do ust proszone są o podchodzenie w drugiej kolejności.

Komunikaty duszpasterskie - pobierz