Komunikaty duszpasterskie

15 wrzesień 2019

Dzisiaj, o godz. 18.00 odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe.

17 września przypada 6. rocznica święceń biskupich kardynała Konrada Krajewskiego, Jałmużnika Papieskiego.

18 września obchodzić będziemy Uroczystość odpustową ku czci Św. Stanisława Kostki, patrona archikatedry. Kazania podczas Triduum przed Odpustem wygłosi ks. Karol Andrzejczak.

Program przedstawia się następująco:

- poniedziałek 16 września
- godz. 12.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
- godz. 17.00 - Msza św. z nauką do dzieci i ich rodziców
- godz. 19.00 – Spotkanie dla młodzieży pragnącej przygotować się do bierzmowania


- wtorek 17 września
- godz. 12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
- godz. 17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
- godz. 19.00 – spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.

- środa 18 września - dzień Odpustu
Msze święte rano odprawione zostaną o godz. 7.00, 8.00. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita. W Odpust nie będzie mszy św. o godz. 17.00. Na wieczorną mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież, rodziców i dzieci. Na zakończenie uczniom pierwszych klas szkoły podstawowej zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne, natomiast dzieciom z klas trzecich przygotowującym się do I Komunii świętej zostanie udzielone błogosławieństwo.

Przy wyjściu z katedry odbywa się zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej i do odwiedzenia kiosku parafialnego.

 Odeszli do Pana śp. Maria PAPIER, śp. Krzysztof DORYŃ i śp.Zdzisław SZOSTAK

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!”

Ks. prałat Ireneusz Kulesza
Proboszcz


Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.


Terminy:
11 października 2019 r. – Abp Grzegorz Ryś
8 listopada 2019 r. – Bp Ireneusz Pękalski
13 grudnia 2019 r. – Bp Marek Marczak

Komunikaty duszpasterskie - pobierz