Komunikaty duszpasterskie

05 lipiec 2020
Karski
PARAFIA ARCHIKATEDRALNA ŚWIĘTEGO STANISŁAW KOSTKI W ŁODZI
RODZINA I TOWARZYSTWO JANA KARSKIEGO
MAJA ZASZCZYT ZAPROSIĆ
NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ
12 LIPCA 2020 ROKU O GODZINIE 12:30
W INTENCJI DUMNEGO SYNA ŁODZI JANA KARSKIEGO
WIECZNEJ PAMIĘCI JEGO DZIEŁA, KTÓRE WPROWADZIŁO
GO NA KARTY HISTORII ŚWIATA
W 20. ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI
PO CZYM NASTĄPI WRĘCZENIE TEGOROCZNEJ
NAGRODY ORŁA JANA KARSKIEGO

 

 

W miesiącu lipcu i sierpniu ulega zmianie porządek mszy świętych. W niedziele odprawiane będą o godz.: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00 . nie ma Mszy sw. o godz. 14.00 i 17.00.
W dni powszednie o godz.: 7.00, 8.00, 12.00 i 18.00 /nie ma Mszy św. o godz. 17.00.

W czasie wakacji pomocą duszpasterską w katedrze służyć będą: ks. Sebastian Polak SDS /salwatorianin/ i o. Radosław Mucha CP /pasjonista/. W dni powszednie spowiadać będą w godz. od 10.00 – 12.00 i od 14.00 – 16.00 i sprawować Eucharystię o godz. 12.00.

Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych do odbycia nauk przedmałżeńskich w formie prowadzonych randek. Spotkania par narzeczonych w ramach „Wieczorów dla Zakochanych” odbywać się będą dwa razy w tygodniu: poniedziałek i czwartek o godz. 19.00, od 3 do 27 sierpnia przy Wydziale Duszpasterstwa Rodzin (Łódź, ul. ks. Skorupki 3). Z powodów wymagań sanitarno-epidemiologicznych liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się przez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

Od 12 lipca, przez okres wakacji, w łódzkiej edycji tygodnika „Niedziela” został zaplanowany cykl katechez dla dorosłych, poświęconych przygotowaniu się do „dobrego” przeżywania liturgii sakramentalnej. Pierwszym etapem będzie przygotowanie się do sakramentu pojednania i spowiedzi, czyli rachunek sumienia.

W kiosku, w głównej kruchcie katedry jest do nabycia najnowsza prasa katolicka.

 

Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.


Terminy 2020 r.:
- 10 lipca – Bp Ireneusz Pękalski
- 14 sierpnia – Bp Marek Marczak
- 11 września – Abp Grzegorz Ryś
- 9 października – Abp Władysław Ziółek
- 13 listopada – Abp Grzegorz Ryś
- 11 grudnia – Bp Marek Marczak


Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.

Zasnęli w Panu: + Jadwiga Burzyńska i + Bronisław Pintera.
„Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie”

 Wszystkim darczyńcom za złożone ofiary na potrzeby katedry składamy podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”. Ofiary można również wpłacać na konto:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI 9
90-458 ŁÓDŹ
BANK PEKAO S.A. V O/ŁÓDŹ 29124015451111000011676274

 Zasnęli w Panu: + Bronisław Pintera, Anna Wąsowska .
„Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie”

ks. prałat Ireneusz Kulesza
proboszcz

Komunikaty duszpasterskie - pobierz