Przy łódzkiej archikatedrze działa szereg grup i wspólnot parafialnych. Poniżej przedstawiamy je w kilku słowach, jednocześnie podając terminy spotkań każdej z nich.