Nieustający Różaniec w intencji Ojczyzny i Świętego Kościoła Chrystusowego rozpoczął się w naszej Parafii, jak i w Diecezji Łódzkiej, w marcu 2014. Obecnie uczestniczą w niej 43 parafie naszej Diecezji. W każdej parafii trwa przez jeden, określony dzień miesiąca i polega na godzinnym rozważaniu tajemnic Różańca Świętego podejmowanym kolejno przez 24 osoby.

Czytaj więcej...

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę została ogłoszona na Jasnej Górze 14 lipca 2011 roku.
W Parafii Archikatedralnej 8 września 2011 roku do Krucjaty włączyło się Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 9 października Proboszcz Archikatedry, ks. prałat Ireneusz Kulesza ogłosił włączenie się Parafii do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
i jest opiekunem Krucjaty parafialnej. Do tej pory w Parafii deklarację wypełniło 85 osób.

Czytaj więcej...

Koło Nr 16 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej powstało 18 września 1994 r. Obecnie zrzesza 16 osób wraz z rodzinami, które uczestniczą w spotkaniach i pracach Koła.

Czytaj więcej...

Asysta katedralna liczy ponad 20 osób, uczestniczy w ważnych uroczystościach diecezjalnych i parafialnych. Dwa razy w miesiącu Asysta bierze udział w niedzielnych nabożeństwach wieczornych, a także w uroczystościach odbywających się w sąsiednich parafiach. Organizuje spotkania z asystami dekanatu Łódź - Śródmieście.

Czytaj więcej...

„Kto śpiewa dwa razy się modli" – św. Augustyn. 

Chór św. Cecyli z Archikatedry łódzkiej zaprasza wszystkie osoby pragnące głosić myśl św. Augustyna na swoje próby, które odbywają się co drugi poniedziałek przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 7 w salce o godz. 18.00.

Najbliższa próba odbędzie się 17 listopada 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Następne: 1 i 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00.

Czytaj więcej...

Oddział parafialny powstał w 1998 roku, wspólnota prowadzi m.in. katechumenat dla osób dorosłych. Akcja Katolicka bierze udział w życiu parafii, m.in. uczestnicząc w remoncie sygnaturki i przygotowując artykuły do gabloty w kruchcie kościoła. Spotkania odbywają się w I środę miesiąca o 18.30. 

Czytaj więcej...

Działają od 2003 roku w szkołach podstawowych z terenu parafii archikatedralnej. Koła służą pomocą materialną uboższym dzieciom i młodzieży. Opiekunami są katecheci poszczególnych szkół.

Czytaj więcej...

Z pomocy punktu korzysta 450 osób z terenu parafii, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Punkt organizuję akcję "torba miłosierdzia", mającą na celu zebranie wśród parafian środków spożywczych dla najuboższych. Punkt udziela pomocy w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00 w Damu Parafialnym (ul. ks. Skorupki 7). Pracę punktu nadzoruje ks. prałat Ireneusz Kulesza.

Czytaj więcej...

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii liczy prawie stu chłopców, w tym dwudziestu lektorów. Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki o 17.00 (dla kandydatów) i w piątki o 17.00 (dla Ministrantów). Raz w miesiącu odbywają się zebrania dla rodziców. Ministranci biorą czynny udział w mszach niedzielnych oraz w dni powszednie. Opiekunem Ministrantów jest ks. Mariusz Kuligowski.

Czytaj więcej...

Schola dziecięca bierze udział w oprawie muzycznej niedzielnych mszy św. dziecięcych o 11.00. Spotkania odbywają się w niedzielę o 10.00. Opiekunką jest s. Rozalia.

Czytaj więcej...