Krucjata Różańcowa za Ojczyznę została ogłoszona na Jasnej Górze 14 lipca 2011 roku.
W Parafii Archikatedralnej 8 września 2011 roku do Krucjaty włączyło się Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 9 października Proboszcz Archikatedry, ks. prałat Ireneusz Kulesza ogłosił włączenie się Parafii do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
i jest opiekunem Krucjaty parafialnej. Do tej pory w Parafii deklarację wypełniło 85 osób.

Aby włączyć się do Krucjaty Różańcowej za Polskę, należy codziennie odmawiać dziesiątkę Różańca w intencji Ojczyzny, w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Jeśli ktoś odmawia już dziesiątkę Różańca, intencję za Ojczyznę można dołączyć do dotychczasowych intencji. Jeśli ktoś odmawia już dziesiątkę za Ojczyznę, to powinien wypełnić deklarację, która składa się z dwóch części. Jedną zostawiamy sobie, drugą oddajemy do Zakrystii lub Kancelarii parafialnej. Będzie ona przesłana do Ojców Paulinów z Częstochowy, którzy sprawują duchową opiekę nad Krucjatą.
Jeśli ktoś wysłał deklarację indywidualnie, prosimy o informację, żebyśmy wiedzieli kto jest w parafialnej wspólnocie Krucjaty za Ojczyznę.
Wzorem Krucjaty węgierskiej liczba uczestników jest ważna, więc wypełniamy deklarację i się odliczamy. W maju 2014 roku w polskiej Krucjacie było 115 800 osób.
Członkowie Krucjaty w Parafii przygotowują też rozważania Nabożeństw Różańcowych w intencji Ojczyzny w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 18, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu, maja, czerwca i miesięcy wakacyjnych. Przygotowaniami kieruje Marek Kaźmierczak, który też opracowuje Kronikę Krucjaty Parafialnej za Ojczyznę.
Nie ma wątpliwości, że Krucjata Różańcowa może być ratunkiem dla Polski podobnie, jak jest na Węgrzech, musi jednak w niej uczestniczyć kilka milionów Polaków, a w naszej Parafii ok. 1000 osób. Droga różańcowa nie jest nowa. Można przypomnieć najbardziej znane zwycięstwa różańcowe:

  • pod Lepanto w 1571 roku,
  • pod Chocimiem w 1621,
  • pod Lwowem w 1675,
  • w 1683 roku pod Wiedniem,
  • w 1877 krucjata odnowy moralnej w Gietrzwałdzie,
  • Cud nad Wisłą w 1920 roku,
  • krucjata austriacka i wyjście wojsk radzieckich z Austrii w 1955,
  • krucjata w 1964, która uratowała Brazylię przed komunizmem,
  • krucjata na Filipinach w 1986 roku i ustąpienie dyktatora Marcosa,
  • krucjata na Węgrzech od 2006, po której nastąpiło zwycięstwo partii chrześcijańskich w 2010 roku.