Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii liczy prawie stu chłopców, w tym dwudziestu lektorów. Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki o 17.00 (dla kandydatów) i w piątki o 17.00 (dla Ministrantów). Raz w miesiącu odbywają się zebrania dla rodziców. Ministranci biorą czynny udział w mszach niedzielnych oraz w dni powszednie. Opiekunem Ministrantów jest ks. Mariusz Kuligowski.

ZOSTAŃ MINISTRANTEM

13

Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, zapraszamy na zbiórki kandydatów, które odbywają się w soboty o godz. 9.30 w domu katechetycznym przy ul. ks. Ignacego Skorupki 7.


Ojciec św. Benedykt XVI, 4 sierpień 2010 r. na placu św. Piotra powiedział m. in. do ministrantów:
„Służcie ofiarnie Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Jest to ważne zadanie, które pozwala wam w szczególny sposób zbliżać się do Pana oraz wzrastać w prawdziwej głębokiej przyjaźni w waszym sercu, jak św. Tarsycjusz , i bądźcie gotowi angażować się, walczyć oddać życie, ażeby Jezus dotarł do wszystkich ludzi. Ilekroć podchodzicie do ołtarza, spotyka was Szczęście; uczestniczycie w wielkim geście miłości Boga. Macie szczęście przeżywać z bliska niewysłowioną tajemnicę. Z miłością, z pobożnością i wiernością wykonujcie swoje zadanie jako ministranci... Pomagając waszym kapłanom w służbie ołtarza, przyczyniacie się do tego, że Jezus jest bliżej, a ludzie mogą jeszcze lepiej odczuć i zdać sobie z tego sprawę. Drodzy Przyjaciele! Wy użyczacie Jezusowi swoich dłoni, myśli, swojego czasu. On z pewnością wam wynagrodzi, obdarzając was prawdziwą radością i dając wam odczuć najpełniejsze szczęście.

Za patrona Liturgicznej Służby Ołtarza – ministrantów uważany jest św. Tarsycjusz. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z inskrypcji papieża Damazego, który przewodził chrześcijańskiej gminie w Rzymie 100 lat po męczeńskiej śmierci św. Tarsycjusza. Kim był św. Tarsycjusz? Nie wiemy o nim wiele. Mówi się, że był młodzieńcem, który chodził do katakumb św. Kaliksta w Rzymie i wiernie wypełniał swoje obowiązki chrześcijańskie. Bardzo kochał Eucharystię; niektóre dane wskazują, że prawdopodobnie był akolitą, czyli ministrantem. W owych latach cesarz Walerian zaciekle prześladował chrześcijan, toteż musieli oni spotykać się potajemnie w prywatnych domach, a czasem w katakumbach, by słuchać Słowa Bożego, modlić się i sprawować Msze św. Również noszenie Eucharystii więźniom i chorym stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Pewnego dnia, gdy kapłan zapytał jak zwykle, kto jest gotów zanieść Eucharystię braciom i siostrom, którzy na nią czekali, młody Tarsycjusz wstał, mówiąc „Poślij mnie". Chłopiec wydawał się zbyt młody, by powierzyć mu tak ważną posługę. „Mój młody wiek – powiedział Tarsycjusz _ będzie najlepszą osłoną dla Eucharystii" Kapłan dał się przekonać i powierzył mu ten najcenniejszy Chleb, mówiąc „Tarsycjuszu pamiętaj, że niebiański chleb został powierzony twoim słabym rękom. Czy wiernie i bezpiecznie będziesz strzegł Świętych Tajemnic?" Tarsycjusz zdecydowanie odpowiedział: „Wolę umrzeć, niż pozwolić im, by mi te skarby zabrali". Po drodze spotkał grupę wyrostków, którzy mijając go, zawołali, aby do nich dołączył. Gdy odmówił, stali się nachalni. Zauważyli, że przyciska coś do piersi, próbując przed nimi ukryć. Starali się mu to coś wyrwać, na próżno. Zaczęli go kopać, rzucali w niego kamieniami, ale on nie ustępował. Święty wolał umrzeć z rąk pogańskiej, rozzłoszczonej gawiedzi, niż oddać im niesiony przez siebie pod płaszczem Najświętszy Sakrament.

14

Marmurowa rzeźba Tarsycjusz – męczennik chrześcijański dłuta Alexandre Falguière z 1868
- Musée d'Orsay w Paryżu

15

Św. Tarsycjusz z ołtarza kościoła św. Wawrzyńca za murami w Rzymie

 


NOWI MINISTRANCI

06

W niedzielę, 13 grudnia w dniu rozpoczęcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Łódzkiej, na Mszy św. o godz. 11.00 do wspólnoty ministranckiej naszej parafii zostało przyjętych 5 chłopców.


Uroczyste obłóczyny nowych ministrantów odbyły się w obecności księdza prałata Ireneusza Kuleszy – proboszcza oraz księży: Mariusza Kuligowskiego – opiekuna ministrantów i Grzegorza Matyni, przy wydatnej pomocy rodziców nowych sług ołtarza.

5 chłopców, po złożeniu przyrzeczenia zostało włączonych do katedralnej służby liturgicznej. Są to:

  • Janek Czarnecki
  • Antoni Szpilkowski
  • Maksymilian Śnieguła
  • Marcel Michałowicz
  • Wincenty Bor

Odtąd będą mogli nosić świętą księgę, a także Krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło.
Bycie ministrantem, lektorem, ceremoniarzem to także forma czuwania, czekania na Jezusa, i służenia innym.

Ojciec św. Benedykt XVI, 4 sierpień 2010 r. na placu św. Piotra powiedział m. in. do ministrantów:
„Służcie ofiarnie Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Jest to ważne zadanie, które pozwala wam w szczególny sposób zbliżać się do Pana oraz wzrastać w prawdziwej głębokiej przyjaźni w waszym sercu, jak św. Tarsycjusz , i bądźcie gotowi angażować się, walczyć oddać życie, ażeby Jezus dotarł do wszystkich ludzi. Ilekroć podchodzicie do ołtarza, spotyka was Szczęście; uczestniczycie w wielkim geście miłości Boga. Macie szczęście przeżywać z bliska niewysłowioną tajemnicę. Z miłością, z pobożnością i wiernością wykonujcie swoje zadanie jako ministranci... Pomagając waszym kapłanom w służbie ołtarza, przyczyniacie się do tego, że Jezus jest bliżej, a ludzie mogą jeszcze lepiej odczuć i zdać sobie z tego sprawę. Drodzy Przyjaciele! Wy użyczacie Jezusowi swoich dłoni, myśli, swojego czasu. On z pewnością wam wynagrodzi, obdarzając was prawdziwą radością i dając wam odczuć najpełniejsze szczęście."

 


KATEDRA I PRZYJACIELE PO WĘDRÓWCE

00

Nasze ministrancko-scholankowe wędrowanie po Kotlinie Jeleniogórskiej (16-25 sierpnia) dobiegło końca. Pozostały wspomnienia, refleksje, mniejsze i większe lekcje doświadczenia wspólnoty oraz oczywiście ... zdjęcia! Zapraszamy do przyjrzenia się wyprawie naszej 45. osobowej drużyny z perspektywy obiektywu ☺


Czas modlitwy:

Czas wędrowania:

Czas budowania wspólnoty:

Czas gier i zabaw:

Czas wody:

Czas ognia:

Czas spotkania z historią regionu:

Czas Zwycięzców:

Na końcu naszej fotorelacji nie sposób nie podziękować rodzicom za powierzenie swoich milusińskich, ks. Mariuszowi Kuligowskiemu za zorganizowanie całej wyprawy, opiekunom: s. Rozalii Surmacz, p. Alinie Wujcik, Arturowi Widzińskiemu, kl. Krzyśkowi Pietrzakowi za zaangażowanie i troskę, p. Kierowcy za pewną rękę. Dziękujemy także Donatorom za wsparcie i tym, którzy modlitewnym westchnieniem do Pana towarzyszyli naszemu wakacyjnemu czasowi. To był dobry czas wzrostu.

O czasie słów parę ...

Znajdź czas na modlitwę, to siła pokoju.
Znajdź czas na pracę, to cena sukcesu.
Znajdź czas na myślenie, to źródło siły.
Znajdź czas na zabawę, to tajemnica młodości.
Znajdź czas na czytanie, to podstawa wiedzy.
Znajdź czas na uprzejmość, to brama szczęścia.
Znajdź czas na marzenie, to droga do gwiazd.
Znajdź czas na miłość, to prawdziwa uroda życia.
Znajdź czas na radość, to muzyka duszy.
Znajdź czas na przyjemność, to nagroda za Twoją pracę.
Znajdź czas na dzielenie, to impuls do pójścia dalej.

- Zasłyszane