Z pomocy punktu korzysta 450 osób z terenu parafii, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Punkt organizuję akcję "torba miłosierdzia", mającą na celu zebranie wśród parafian środków spożywczych dla najuboższych. Punkt udziela pomocy w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00 w Damu Parafialnym (ul. ks. Skorupki 7). Pracę punktu nadzoruje ks. prałat Ireneusz Kulesza.